education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science Datateknologi

Datateknologi 5-årig master

Studieprogram > Datateknologi >

Studieplan 2013-2014

Sem. 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp
10 Vår Masteroppgave
 
  9 Høst Fordypning Komplementært emne3
 
  8 Vår Hovedprofilemner2 Ingeniøremne annet studieprogram4 Eksperter i Team
  7 Høst Hovedprofilemner2 Prosjekt2
 
  6 Vår Studieretningsemner1 Teknologiledelse
 
  5 Høst Studieretningsemne1 Komplementært emne3 Logikk og resonnerende systemer Operativsystemer
  4 Vår Menneske-maskin interaksjon Datamodellering og databasesystemer Programvareutvikling Kommunikasjon - tjenester og nett
  3 Høst Matematikk 4D Statistikk Algoritmer og datastrukturer Datamaskiner grunnkurs
  2 Vår Matematikk 3 Fysikk Objektorientert Programmering Digitalteknikk med kretsteknikk
  1 Høst Matematikk 1
 
Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi IT grunnkurs Diskret matematikk

Fotnote for tabell: Valgbart emne som må velges -

 1. i henhold til valgt studieretning.
 2. i henhold til valgt hovedprofil.
 3. fra følgende liste:
 4. Anbefalte emner:

1. og 2. årskurs

Første og andre årskurs er felles for alle.

3. årskurs og valg av studieretning

I 3. årskurs må du velge en studieretning.
Studieretning danner grunnlaget for valg av hovedprofil i 4. årskurs.

Studieretningene du kan velge mellom er:

Liste over komplementære emner finnes i studieplanen overfor.

Studieretning: Data- og informasjonsforvaltning

Sem. 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp
  6 Vår Datavarehus og datagruvedrift To studieretningsemner1 Teknologiledelse
 
  5 Høst Informasjonsgjenfinning Komplementært emne Logikk og resonnerende systemer Operativsystemer
 1. Velg to blant:

Hovedprofilvalg

Studieretningen gir følgende valgmuligheter for hovedprofil i 4. årskurs:

Studieretning: Intelligente systemer

Sem. 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp
  6 Vår Metoder i kunstig intelligens Studieretningsemne1 Teknologiledelse
 
  5 Høst Grunnleggende visuell databehandling komplementært emne Logikk og resonnerende systemer Operativsystemer
 1. Velg to blant:

Hovedprofilvalg

Studieretningen gir følgende valgmuligheter for hovedprofil i 4. årskurs:

Studieretning: Komplekse datasystemer

Sem. 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp
  6 Vår Kompilatorteknikk Studieretningsemne2 Studieretningsemne3 Teknologiledelse
 
  5 Høst Programmeringsspråk komplementært emne1 Logikk og resonnerende systemer Operativsystemer
 1. Velg ett blant:
 2. Velg ett blant:
 3. Velg ett blant:

Hovedprofilvalg

Studieretningen gir følgende valgmuligheter for hovedprofil i 4. årskurs:

Studieretning: Software

Sem. 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp
  6 Vår Programvarearkitektur Informasjonssystemer Studieretningsemne1 Teknologiledelse
 
  5 Høst Programmeringsspråk komplementært emne Logikk og resonnerende systemer Operativsystemer
 1. Velg ett blant:

Hovedprofilvalg

Studieretningen gir følgende valgmuligheter for hovedprofil i 4. årskurs:

4. årskurs og valg av hovedprofil

I 4. årskurs velger du en hovedprofil.

Hvilke hovedprofiler du kan velge er gitt av studieretningen du fulgte i 3. årskurs.
Hovedprofil danner grunnlaget for valg av fordypning i 5. årskurs.

Følgene hovedprofiler tilbys:

* De som velger hovedprofilen IS-engineering forventes å være 1-2 semester i utlandet i løpet av de to siste årene ved universiteter innen EUROMISE-samarbeidet (NTNU, KTH, UPValencia, Politechnico Milano, UnivDelft, Twente, Sorbonne, Tech Univ Catalonia). Studentene følger vertsinstitusjonens studieplan når de er i utlandet.

Hovedprofil: Data- og informasjonsforvaltning

Tilbys av faggruppen for data- og informasjonsforvaltning.

Studieplan 4. årskurs

Sem. 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp
  8 Vår Hovedprofilemne2 Behandling av store datamengder Ingeniøremne annet studieprogram Eksperter i Team
 
  7 Høst Hovedprofilemne1 Avanserte databasesystemer Kundestyrt prosjekt
 
 1. Velg ett blant:
 2. Velg ett blant:

Hovedprofil: Intelligente systemer

Tilbys av faggruppen for intelligente systemer.

Studieplan 4. årskurs

Sem. 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp
  8 Vår Hovedprofilemner2 Ingeniøremne annet studieprogram Eksperter i Team
 
  7 Høst Hovedprofilemner1 Kundestyrt prosjekt
 
 1. Velg minst ett blant: Velg eventuelt ett blant:
 2. Velg minst ett blant: Velg eventuelt ett blant:

Hovedprofil: IS Engineering

Studieplan 4. årskurs

Se studieplan for Software.

Hovedprofil: Komplekse datasystemer

Studieplan 4. årskurs

Sem. 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp
  8 Vår Hovedprofilemner2 Ingeniøremne annet studieprogram Eksperter i Team
 
  7 Høst Hovedprofilemner1 Datamaskinprosjekt eller
Kundestyrt prosjekt
 1. Velg minst ett blandt: Velg eventuelt ett blandt:
 2. Velg to blandt:

Hovedprofil: Software

Studieplan 4. årskurs

Sem. 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp
  8 Vår Hovedprofilemner2 Ingeniøremne annet studieprogram Eksperter i Team
 
  7 Høst Hovedprofilemner1 Kundestyrt prosjekt
 
 1. Velg minst ett blant:
 2. Velg minst ett blant:

Hovedprofil: Spillteknologi

Studieplan 4. årskurs

Sem. 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp 7,5 Sp
  8 Vår Hovedprofilemne2 Grafikk og
visualisering
Ingeniøremne annet studieprogram Eksperter i Team
 
  7 Høst Hovedprofilemner1 Kundestyrt prosjekt
 
 1. Velg to blant:
 2. Velg ett blant:

5. årskurs

Valg av fordypning

I 5. årskurs velger du en fordypning.
Hvilken fordypning du kan velge er gitt av hovedprofilen du fulgte i 4. årskurs.

Masteroppgaven

Informasjon om masteroppgaven i datateknikk.

Ved uoverensstemmelser mellom innholdet ovenfor og innholdet i respektive studiehåndbøker, er det informasjonen i Studiehåndboka som gjelder med mindre eksplisitt informasjon om noe annet er gitt.
NTNU logo