education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

Automatisk klassifisering av transaksjoner

SpareBank 1 SMN ønsker å tilby sine kunder god oversikt over sitt privatforbruk. Per i dag ligger det et filter i nettbanken som er manuelt oppbygd. Dette vil kreve vedlikehold for å være oppdatert når det kommer en transaksjon mot f.eks. en ny butikk vi ikke allerede har klassifisert. Men gjennom å for eksempel koble butikknavnet mot Brønnøysundregistrene, kan man raskt klassifisere transaksjonen ut fra hvilken næringskode butikken har. Dette vil fungere mot varetransaksjoner, men ikke mot overføringer til f.eks. kundens bankkonto i annen bank, eller når det betales husleie til en privatperson. For å få en god automatikk må det trolig brukes flere ulike datakilder og metoder for klassifisering.

SpareBank 1 SMN er et av regionens ledende finanskonsern. Markedsleder i privat- og bedriftsmarkedet, og lokalisert på 42 steder i regionens kommuner med i alt 49 kontor. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Konsernet sysselsetter ca 1200 årsverk og omfatter også datterselskapene SpareBank 1 Finans Midt-Norge, EiendomsMegler 1 Midt-Norge, Allegro Finans og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. SpareBank 1 SMN er største aksjonær med eierandel på 33 prosent i BN Bank.

 

 

Faglærer

Jon Atle Gulla Jon Atle Gulla
Professor
114 IT-bygget
735 91847 
 
NTNU logo