education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

Merkenavnanalyse\puls

Hva sies det om SpareBank 1 SMN i media, facebook, twitter etc? Ved hjelp av sentimentanalyse kan vi se om vi omtales mye eller lite, og om det er positiv eller negativt. Er det mulig å lage en pulsmåler som gir oss temperaturen på det som sies om Sparebank 1? Vi har per i dag ulike løsninger som gir leter frem innhold hvor banken nevnes, men vi ønsker å finne en løsning som kan tallfeste innholdet og gi oss bedre statistikk til analyser og oppfølging

SpareBank 1 SMN er et av regionens ledende finanskonsern. Markedsleder i privat- og bedriftsmarkedet, og lokalisert på 42 steder i regionens kommuner med i alt 49 kontor. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Konsernet sysselsetter ca 1200 årsverk og omfatter også datterselskapene SpareBank 1 Finans Midt-Norge, EiendomsMegler 1 Midt-Norge, Allegro Finans og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. SpareBank 1 SMN er største aksjonær med eierandel på 33 prosent i BN Bank.

 

Faglærer

Jon Atle Gulla Jon Atle Gulla
Professor
114 IT-bygget
735 91847 
 
NTNU logo