education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

Cyborg brain-body-computation (kunn for Ton)

Prosjekt for Cherdsak Mangmee

 

Faglærer

Gunnar Tufte Gunnar Tufte
Professor
403 IT-bygget
735 90356 
 
NTNU logo