education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

Programmerbare materialer

I dette prosjektet skal det utvikles verktøy som gjør det mulig for ikke-programmerere å programmere ansamlinger av små programmerbare enheter. Oppgaven er utforskende av natur, med fokus både på design, implementasjon og bruk. Det skal konkret arbeides med en ansamling av ca. 100 små 1x2 cm brikker med innebygget prosessor, LEDs og IR kommunikasjon. Det vil bli programmert i C. Dersom ønskelig kan det også bygges konkrete verktøy v.h.a. 3D-printer.

Faglærer

Dag Svanæs Dag Svanæs
Professor
013 IT-bygget
735 91842 / 918 97 536
 
NTNU logo