education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

Skybasert Internet-of-Things (IoT) - evaluering av plattformer

En rekke av de store IT-firmaene leverer nå skybaserte IoT rammeverk og tjenester. Dette er plattformer som vil bli viktig i nye applikasjoner for alt fra helse til smarte byer og spill. I denne oppgaven skal de 3-4 mest aktuelle rammeverkene sammenlignes (Amazon, Google, Oracle, OpenSource Eclipse). Etter sammenligningen skal et referansecase implementeres i ett eller flere av rammeverkene. Caset er knyttet til helse, med flere trådløse sensorer og aktuatorer som kobler seg til nettet og videre til skytjenestene både direkte (IPv6/6LoWPAN) og via smarttelefon (Bluetooth LE/4G).

Faglærer

Dag Svanæs Dag Svanæs
Professor
013 IT-bygget
735 91842 / 918 97 536
 
NTNU logo