education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

Kroppsbaserte bevegelsessensorer for 3D spill

I dette prosjektet skal det utvikles og evalueres løsninger for å koble kroppsbaserte bevegelsessensorer til 3D-spill plattformen Unity via Bluetooth LE. Målet er å kunne lese i sanntid fra f.eks. 8 forskjellige bevelgelsessensorer på kroppen (hender, armer, ben, torso), og bruke dette som input i 3D spill. En god kandidat for hardware er TIs nye CC2650 BLE SensorTag. Unity HW er Android eller Windows.

Faglærer

Dag Svanæs Dag Svanæs
Professor
013 IT-bygget
735 91842 / 918 97 536
 
NTNU logo