education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

Novelty detection

"Novelty detection" går ut på å avgjere om eit nytt dokument inneheld
informasjon som ikkje allereie er representert i dokument ein allereie
har i tekst-samlinga. Oppgåva går ut på å studere metoder for "novelty
detection", implementere nokre av teknikkane, og evaluere desse.

Faglærer

Kjetil Nørvåg Kjetil Nørvåg
Professor
212 IT-bygget
735 96755 
 
NTNU logo