education

Education


Round Corner
Department of Computer and Information Science

Oppgaveforslag

Beslutningsstøttesystem basert på diverse sensorinput / IoT

Telenor-NTNU AI-Lab.

Strekningen fra Tromsø til Kilpisjarvi går over en krevende fjellovergang. Her oppleves det flere ganger per vinter at busser full av folk må snu når de kommer til overgangen og i verste fall blåser av veien. Det går også viktig laksetransport fra Norge og ut til verden over denne ruta.

Det finnes ingen reelle omkjøringsmuligheter, så riktig informasjon om stengning av vei er derfor kritisk for laksenæringa og transportbransjen. Med god informasjon kan slakting av laks gjøres til riktig tid for å sikre at lastebilene kommer seg fram. 


* Lag et beslutningsstøttesystem for stenging av fjellovergang basert på tilgjengelige kilder som Statens vegvesens værstasjoner, samt andre tilgjengelige sensorer i trafikken (optiske sensorer montert på buss e.l.), eller langs veien (gjerne billige sensorer fra andre studentoppgaver, eller andre av Statens vegvesens aktiviteter).

 

Faglærer

Ingen funnet?

NTNU logo