TDT 39 Empiriske studier i IT.

 

 

 

Modulen er et videregående kurs IT forskningsmetodikk.

Samkjøres med faget IT3010.

 

Eget opplegg. Ta kontakt med faglærer.