TDT4295 Datamaskinprosjektet

Datamaskiner Prosjekt er et alternativ til Kundestyrt Prosjekt, hvor studentene jobber i en eller flere grupper med design av et datamaskinsystem. Studentene er involvert i hele prosessen, fra tidlige designvalg, gjennom konstruksjon av kretskort og valg av komponenter, frem til ferdigstillelse av skreddersydd programvare for systemet.

Noe informasjon i faget distribueres via it's learning, så hvis du ikke har tilgang må du ta kontakt med Gunnar snarest

Mer informasjon:

Vi anbefaler at man tar TDT4255 Datamaskinkonstruksjon sammen med Datamaskiner Prosjekt da disse fagene utfyller hverandre. Videre er det overlapp mellom verktøyene slik at man lærer disse bedre.

Nyheter 2012

  • 05/10-2012: Oppgaven for 2012. Denne har vært klar lenge, men jeg har tydeligvis glemt å legge den ut.
  • 08/08-2012: Oppstartsmøte blir torsdag 23. august klokken 1215 i F3

Fagstab 2013
2013/09/05 16:29, Yaman