NTNU logo

TDT63 - Kvalitet av modeller og modelleringsspråk

Teoritema

IDI > Education > Emner > TDT63 Kvalitet av modeller og modelleringsspråk

Kvalitet av modeller og modelleringsspråk

Kvalitet av modeller og modelleringsspråk undervises av John Krogstie.

Faglig innhold

I faget tar vi i 2015 for oss:

Undervisningsform vil bli basert på ledet selvstudie, og eksamensformen er muntlig.

Pensum

Utdrag fra boken Model-based Development and Evolution of Information Systems (Krogstie, 2012)

For nærmere informasjon om emnet, kontakt faglærer John Krogstie.