Fag / Course

 

Emnekode / Course nr.

Fagbeskrivelse / Description

TDT4175

Informasjonssystemer

TDT4215

Web-intelligens

TDT4250

Modellbasert utvikling av IS

TDT4252

Modellering av Informasjonssystemer, Videregående kurs

TDT4290

Kundestyrt Prosjekt

TDT4525

Program og informasjnssystemer, fordypning

DT8109

Informasjonssystemer - Forretningssystemer

DT8110

Informasjonssystemer - Utvikling