EVISOFT - EVidence based Improvement of SOFTware engineering, nasjonalt, brukerdrevet forskningsprosjekt i 2006-2010

One PhD fellowship in industrial Software Engineering for EVISOFT project, attn/ prof. Reidar Conradi at +47 918.97029 or conradi@idi.ntnu.no; see forthcoming announcement with deadline Friday 14. Dec. 2007. NB: applications must be sent directly to the Faculty, - or contact Conradi directly

Den offisielle web-siden for EVISOFT-prosjektet i 2006-2010 ligger hos SINTEF-IKT.

EVISOFT - EVidence based Improvement of SOFTware engineering - er et samarbeidsprosjekt i industriell prosessforbedring i 2006-2010. EVISOFT er støttet av Norges forskningsråd under Industri og Energi med ca. 9 mill. kr per år. Deltakere er bl.a. Vital (Trondheim /Bergen; prosjektleder v/ tor.ulsund@vital.no), ABB (Billingstad), DnV Software (Høvik), EDB Business Partner (Oslo /Bergen /Trondheim), Firm, Geomatikk (Trondheim), Kongsberg Spacetec (Tromsø), ObjectNet, Opera Software (per okt. 2007), Software Innovation/Genera (Høvik) og Telenor (Fornebu), og med SINTEF (Trondheim), NTNU (Trondheim) og Universitetet i Oslo/Simula Research Laboratory (Fornebu) som forskningspartnere. Hvis plassering ikke er angitt, gjelder Oslo.

En fulltids prosjektleder, 8-10 forskere fra SINTEF/NTNU/UiO (mange på deltid) og tre industristipendiater (ved NTNU og UiO) vil jobbe på prosjektet.

Som del av de deltakende bedrifters interne forbedringsprogram, vil hver bedrift lage en årlig prosjektplan. Her beskrives hvilket (prosess-)forbedringstiltak som ønskes utprøvd i bedriften, f.eks. rundt smidige og evolusjonære prosesser, modellbasert utvikling (med UML), kostnadsestimering og riskoanalyse, eller komponentbasert utviklingmed COTS og OSS. I samarbeid med forskerne i prosjektet vil man så studere virkningen av slike tiltak gjennom systematiske, empiriske studier.

Det organiseres jevnlig erfaringsfora i ulike temaer, slik at bedriftene kan komme sammen for å utveksle erfaringer på tvers av bedrift og fagfelt. I tillegg arrangeres det to årlige fellessamlinger, samt forskerutveksling med utenlandske søstermiljøer (som Univ. Maryland, Univ. Kaiserslautern, og Univ. Lund).

Den offisielle web-siden for SPIKE-forgjengerprosjektet i 2003-2005 ligger hos Abelia Innovasjon.
NEWS: A SPIKE book on Springer Verlag is planned for Feb. 2006.

Se også web-siden til for-forgjengerprosjektet PROFIT (PROsessforbedring for norsk IT-industri) i 2000-2002.

Resume from Researcher Seminar for EVISOFT project, 18-19 April 2007, Kongsvoll.

Kontaktpersoner:
- Tor Ulsund, Vital (tidl. Geomatikk AS), prosjektleder, tor.ulsund@geomatikk.no
- prof. Reidar Conradi, NTNU, conradi@idi.ntnu.no
- prof. Dag Sjøberg, UiO/Simula Research Laboratory, dag.sjoberg@simula.no
- seniorforsker dr.ing. Tore Dybå, SINTEF Tele og data, tore.dyba@.sintef.no

Justert 19. nov. 2007 av Reidar Conradi.