Trondheim, 12. mars, 7. april, 11. juni, 17. sept., 17. nov. 2008

Innkalling til fjerde møte på NIK'08, mandag 17.11 1700-1800.
Kjell Bratbergsengen og Reidar Conradi: Nasjonale forskerskoler, status per 17. nov. 2008 på Informatikksråds-årsmøte og Workshop før NIK'08.

Innkalling til tredje møte og som telefonmøte onsdag 17.9 10-11, "800.83119" pin "87281" "Firkant".

Innkalling til andre møte onsdag 11.6 10-14, Gardermoen hotell - som telefonmøte.


Fra: Reidar Conradi et al., IDI, NTNU, og fra de tre faggruppene rundt store info/programvaresystemer, som utgjør ca. 1/3 av IDI's faglærere; IS-gruppen, SA-gruppen og SU-gruppen

Til: Kolleger i norsk IT-industri o.l. og statlige høgskoler m.m.

Re: Innkalling til kontaktmøte om mulig nasjonal forskerskole rundt store programsystemer

Tid og sted: IDI/NTNU, mandag 7. april 10-16, rom IT-454, IT-bygget, Gløshaugen

Mål med en slik forskerskole: Det felles mål er å heve kompetanse og innovasjonsmuligheter rundt IT- utvikling i Norge. Vekt på samarbeid mellom forskning og næringsliv, lokalt-sentralt. Mulige faglig fokus: åpen kildekode, smidige metoder, modellbasert utvikling, interaktivitiet, mobilitet, ...

De konkrete mål for nasjonale forskerskoler (fra UHR, vedlegg 1) er: å styrke forskerutdanningen i Norge med kvalitetsfremmende tiltak, så som forskingskoordinering/ledelse, bedre veiledning og oppfølging, ekstra (metode)seminarer, gjester, bistillinger, utenlandsopphold, reiser o.l.
Typisk størelse: 15-20 stip. og 6-8 veiledere, egen leder og et styre med eksterne medlemmer. For hver forskerskole vil slike kvalitetstiltak kunne dekkes med inntil 3 mill. kr per år i 8 år fra NFR, dvs. ingen vanlig stip./postdocfinansiering som må hentes annetsteds. 20 slike forskerskoler i alt de neste to år (2008-2010), finansiert fra NFR. Søknadsfrist 4. juni.

Dere inviteres herved til idedugnad omkring nasjonal forskerskole med profil rundt store info/programsystemer gjennom et slikt kontaktmøte på IDI mandag 7. april 10-16.
F.eks. hva kunne din organisasjon tilføre?
F.eks. hva forventer din organisasjon tilbake?
F.eks. hva slags fagprofil vil du foreslå? O.a.

De norske universitetene og SINTEF vil vi ta kontakt med på annen måte.

Forslag til program:

NB: Nye næringslivs-PhD stip.: 50% fra NFR (tilsv. 1/2 av 330 kkr årslønn + direkte utg.), i starten 10 stk. fra høst 2008, summarisk søknadsbehandling. Søknadsfrist 16. april. Noen i næringslivet som vil "doktorere"?

Vel møtt! Gi beskjed om din organisasjon kan komme innen 4. april, til conradi@idi.ntnu.no, 73.593444 eller 918.97029.

Hilsen fra noen av oss ved IDI

Letizia Jaccheri, Reidar Conradi, John Krogstie, Eric Monteiro, Øystein Nytrø, Monica Divitini, ...


Korte møtereferater for kollegabesøk etter møtet.
Referat fra NTNU-besøk ved UiA i Grimstad, 29. mai 2008.
Referat fra NTNU-besøk ved HiB i Bergen, 1. sept. 2008.

Vedlegg:
V1. Innspill til NTNU om forskerskole ved IDI (på norsk, 2s - .doc)
V2. Proposal to NTNU on researcher school in Large Software-Intensive Systems (English version, 2p + namelist of 1p - .doc)
V3. Regler nasjonale F-skoler, UHR.
V4. Regler Næringsliv-PhD, NFR.
V5. Presentasjon av hele IDIs forskning på www.idi.ntnu.no/research.

V6. Deltaker og -invitasjonsliste

Deltakere på kontaktmøte om Forskerskole med industri og kolleger hos IDI, mandag 7.april 10-16 i IT-454:

Fra IS-, SA- og SU-gruppene kommer: Reidar Conradi, Letizia Jaccheri, Monica Divitini, John Krogstie, Eric Monteiro, Øystein Nytrø, ...

Merk at pga. tekniske epost-problemer (spam-filtre o.l.) ble de fleste kontaktet først onsdag 2. april ettermiddag og ikke som opprinnelig utsendt onsdag 12. mars, dvs. litt over to virkedager før møtedagen. Beklager, selv om oppmøtet likevel ble gledelig stort. - reidar

9 eksterne virksomheter kommer hvertfall:
 OK    bjarne.sanness@commitment.no,
 OK    Tor.Ulsund@vital.no,
 OK    Sune.Jakobsson@telenor.com,
 OK    Jørn Ølheim: JOE@StatoilHydro.com, +47 99 16 56 27 	
  samme Harald Wesenberg HWES@statoilhydro.com, - bare til lunsj
 OK    Mario.Blazevic@arm.com, fikk Reodor-prisen (bare kl 13-15)
 OK    Oyvind.Stromme@accenture.com, - for Nils Øveraas
 OK    Lars Frode Haugen: lfh@computas.com, - for Roar Fjellheim
       - Et fokus kunne være smidige metoder, kvalitetssikring etc. 
 OK    Thore Langeland: tla@olf.no,
 OK    Odd.Gulbrandsen@ntnu.no, viseadm. (tto: Technical Transfer Office)
           via martin.stok@ntnu.no, 

Inkl. 5 fra UHer, UiA og UiB:
 OK    Terje.Fallmyr@hibo.no,
 OK    Thomas.Agotnes@uib.no, 
 OK    Yngve Lamo: Yngve.Lamo@hib.no,
       - Vi ved institutt for data og realfag ved HiB synes at
       dette er et spennende initiativ. Vi ønsker å delta med 2
       stk. på møtet v/IDI den 7/4.
 OK    Knut Ekker: knut.ekker@hint.no,
 OK    Audhild Vaaje: audhild.vaaje@uia.no, - for Alf.Holmelid@uia.no

2 etablerte partnere:
 OK    Dag Sjoberg: dagsj@simula.no,  - har også egen forskerskole
 OK    Tore Dybå: Tore.Dyba@sintef.no,

8 interesserte, men passet ikke:
 kanikke finn.prytz@dnv.com,  - sier IT er sentralt + sponsoravtale m/NTNU
 kanikke christen.krogh@opera.com,
 kanikke tore.hovland@skatteetaten.no,
 kanikke lene.thrap@avenir.no,
 kanikke bo.kahler@fundator.no,
 kanikke eirik@pubgene.com,
 kanikke Thorleif.Hjeltnes@hist.no, Tlf 73.559548 (th), Mob 952.93091, 
 kanikke Jan.Hoiberg@hiof.no,

Fire uavklarte inkl. 3 UH:  - E:Purret ved epost, R:ringt med
 RE??   terje.molster@hihm.no,
 RE??   Kai.Olsen@himolde.no (annet), Arne.Lokketangen@hiMolde.no,71.214000
 R??E   Torbjorn.Strom@hibu.no, - ikke svar
 E??   dag.wanvik@sun.com,

Diverse forespurte bedrifter: E: ikke repons, nei:fikk avslag, ??:epost-kluss
 E    trond.johansen@confirmit.com,
 E    per-oyvind.markussen@geomatikk.no,
 E    Knut.Yrvin@Trolltech.com, ...
 E    borretze@idi.ntnu.no  ??Køfri, v/ Jon Arvid Borrezen
 E    Aasmund.Froseth@abeo.no,
 E    gunn.ovesen@invanor.no,
 E    aase.berge@lanekassen.no,
 E    helge.kildal@innovasjonnorge.no, helge.kildal@innovasjonnorge.no,
 E    signe.iversen@dnd.no,
 purret  hoff@ikt-norge.no,       - mye felles kontakt
 ??    siri.berg??@kith.no,
 ??    ??@google.com,
 ??    ??@yahoo.com,
 ??    ??@fast.com,
 ??    hanne.baardsen??@powel.no,
 ??    ??Ahmad.Shakeri@autronicafire.no,
 ??    ingvild.myhre@idgruppen.no, epost-løkke??
 tja   odd.ivar.lindland@no.pwc.com, - mest ERP-systemer, passer ikke
 nei   kenrn@spacetec.no,
 nei   svein.olsen@software-innovation.no,
 nei   "Nils Christian Haugen: nch@objectnet.no,
 nei   gunnar.nordseth@signicat.com,
 nei   gmyklebust@atmel.com,
File: http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/fskole/index.html

Justert 6. April 2008 av Reidar Conradi.