Date: Fri, 12 Sep 2008 17:03:48 +0200 (MEST)

From: Reidar Conradi

to: bjarne.sanness@commitment.no, Tor.Ulsund@geomatikk.no, Sune.Jakobsson@telenor.com, "Jørn Ølheim" , "Harald Wesenberg" , Mario.Blazevic@arm.com, Oyvind.Stromme@accenture.com, Nils.overaas@accenture.com, "Lars Frode Haugen" , Roar.Fjellheim@computas.com, "Thore Langeland" , Odd.Gulbrandsen@ntnu.no, martin.stok@ntnu.no, Terje.Fallmyr@hibo.no, Thomas.Agotnes@uib.no, Yngve.Lamo@hib.no, knut.ekker@hint.no, audhild.vaaje@uia.no, Alf.Holmelid@uia.no, Andreas.Prinz@uia.no, finn.prytz@dnv.com, christen.krogh@opera.com, tore.hovland@skatteetaten.no, lene.thrap@avenir.no, bo.kahler@fundator.no, eirik@pubgene.com, Thorleif.Hjeltnes@hist.no, Jan.Hoiberg@hiof.no, Kai.Olsen@himolde.no, Arne.Lokketangen@himolde.no, Torbjorn.Strom@hibu.no, dag.wanvik@sun.com, trond.johansen@confirmit.com, per-oyvind.markussen@geomatikk.no, Knut.Yrvin@Trolltech.com, Aasmund.Froseth@abeo.no, gunn.ovesen@invanor.no, aase.berge@lanekassen.no, helge.kildal@innovasjonnorge.no, signe.iversen@dnd.no, hoff@ikt-norge.no

cc: Reidar.Conradi@idi.ntnu.no, Maria.Letizia.Jaccheri@idi.ntnu.no, Tor.Stalhane@idi.ntnu.no, Guttorm.Sindre@idi.ntnu.no, John.Krogstie@idi.ntnu.no, Jon.Atle.Gulla@idi.ntnu.no, dag.svanes@idi.ntnu.no, Eric.Monteiro@idi.ntnu.no, nytroe@idi.ntnu.no

Subject: Workshop om forskerskole mandag 17.nov. 1700-1800 på NIK'08, Kristiansand

Hei igjen!

1. Vi hsdde et første kontaktmøte 7.4 på NTN, se http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/fskole/index.html (dekker fire møter).

2. De planlagte møtene 11.6 og 17.9 måtte avlyses pga. mangel på forhåndsinteresse - dvs. "lite nytt" - og omgjort til telefonmøter.

3. Det siste og fjerde arrangementet omkring nasjonale forskerskoler består av to deler: 1) En orientering om nasjonale forskerskoler på Informatikkråds-årsmøte mandag 17.11 kl 1630-1700 (lukket møte), og 2) En etterfølgende Workshop ifm. NIK'08 mandag 17.11 kl 1700-1800 (åpent arrangement), alt på Rica Dyreparken hotell utenfor Kristiansand. Se punktene D1-D6 nedenfor om Workshopén.

Dagsorden-forslag for Workshop før NIK'08 om Nasjonale forskerskoler, mandag 17.9 kl 17:00-18:00:

Innledning: Formaliserte forskerskoler er et nytt virkemiddel fra F-rådet, der desentraliserte og samarbeidende faggrupper samlet kan støttes med 2-3 mill. kr per år for kvalitetsfremmende tiltak rundt sin dr.utdanning. Det bevilges *ikke* penger til selve stipendiatene ved slike forskerskoler gjennom dette virkemiddelet. Workshop'en vil orientere kort om ordningen, og spesielt søke etter "forskningspartnere" innen systemutvikling, f.eks. med tema helseinformatikk, modellbasert utvikling eller åpen kildekode. Se http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/fskole.
Henvendelse: Redar.Conradi@idi.ntnu.no
For praktiske forhold, se http://grimstad.uia.no/nik_nokobit/program.htm.

D1. Statusrunde blant deltagerne.

D2. Kjell Bratbergsengen og Reidar Conradi: Nasjonale forskerskoler, status per 17. nov. 2008 på Informatikksråds-årsmøte og Workshop før NIK'08.
Per 11.9.08: Fem av 27 forskerskole-søknsder godkjent, uklart om neste runde.

D3. Mini-rapport fra NTNU-besøk v/ Reidar på UiA og HiB,
Referat fra NTNU-besøk ved UiA i Grimstad, 29. mai 2008.
Referat fra NTNU-besøk ved HiB i Bergen, 1. sept. 2008.

D4. Aktuelle temaer for nasjonale forskerskoler innen "systemutvikling" kan være, uten prioritering:
- helseinfomatikk
- modelldrevet utvikling
- åpen kildekode
...

D5. Videre arbeid: aktiviteter, tidsplan

D6. Eventuelt

Og vennligst gi meg et hint om du/dere vil delta i dette arrangementet innen samme dag (17.11) kl 12, på mobil 918.97029.

Med vennlig hilsen
Reidar

FORELØPIG DELTAKERLISTE:

Deltar:
  "Jan Høiberg" <jan.hoiberg@hiof.no>,
         (leder nasjonalt fagråd i informatikk)
  Andreas Prinz <andreas.prinz@uia.no>, (lokal arrangør av NIK'08)
  Yngve.lamo@hib.no,   
  "Chunming Rong" <chunming.rong@uis.no>
  Reidar Conradi <Reidar.Conradi@idi.ntnu.no>,
  ...

Deltar kanskje:
  John.Krogstie@idi.ntnu.no
  ...

Deltar ikke:
  "Harald Wesenberg" <HWES@StatoilHydro.com>
  ...

reidar.conradi@idi.ntnu.no
Last modified: Mon Nov 17 07:47:49 MET 2008