Date: Fri, 12 Sep 2008 17:03:48 +0200 (MEST)
From: Reidar Conradi 
to: bjarne.sanness@commitment.no, Tor.Ulsund@geomatikk.no,
    Sune.Jakobsson@telenor.com, "Jørn Ølheim" ,
    "Harald Wesenberg" , Mario.Blazevic@arm.com,
    Oyvind.Stromme@accenture.com, Nils.overaas@accenture.com,
    "Lars Frode Haugen"
  ,
    Roar.Fjellheim@computas.com, "Thore Langeland"
  ,
    Odd.Gulbrandsen@ntnu.no, martin.stok@ntnu.no, Terje.Fallmyr@hibo.no,
    Thomas.Agotnes@uib.no, Yngve.Lamo@hib.no, knut.ekker@hint.no,
    audhild.vaaje@uia.no, Alf.Holmelid@uia.no, Andreas.Prinz@uia.no,
    finn.prytz@dnv.com, christen.krogh@opera.com,
    tore.hovland@skatteetaten.no, lene.thrap@avenir.no,
    bo.kahler@fundator.no, eirik@pubgene.com, Thorleif.Hjeltnes@hist.no,
   Jan.Hoiberg@hiof.no, Kai.Olsen@himolde.no, Arne.Lokketangen@himolde.no,
    Torbjorn.Strom@hibu.no, dag.wanvik@sun.com,
    trond.johansen@confirmit.com, per-oyvind.markussen@geomatikk.no,
    Knut.Yrvin@Trolltech.com, Aasmund.Froseth@abeo.no,
    gunn.ovesen@invanor.no, aase.berge@lanekassen.no,
    helge.kildal@innovasjonnorge.no, signe.iversen@dnd.no,
    hoff@ikt-norge.no
cc: Reidar.Conradi@idi.ntnu.no, Maria.Letizia.Jaccheri@idi.ntnu.no,
    Tor.Stalhane@idi.ntnu.no, Guttorm.Sindre@idi.ntnu.no,
    John.Krogstie@idi.ntnu.no, Jon.Atle.Gulla@idi.ntnu.no,
    dag.svanes@idi.ntnu.no, Eric.Monteiro@idi.ntnu.no, nytroe@idi.ntnu.no
Subject: Kontaktmøte om forskerskole onsdag 17.9 10-11 over telefon

Hei igjen!

Vi hsdde et første kontaktmøte 5.4 på NTN, se
www.idi.ntnu.no/grupper/su/fskole/index.html (dekker tre møter)

Det planlagte møtet onsdag 11.6 på Gardermoen SAS-hotell måtte avlyses
pga. mangel på forhåndsinteresse.

Vi hadde også plottet inn en reservedato: onsdag 17.9, som
ble gjort om til et telefonmøte i invitasjon av 2.9.

Her kommer så mer informasjon om dette telefonmøtet onsdag 17.9 kl 10-11.

Dagsorden-forslag for onsdag 17.9 10:00 - 11:00:
 0. kl 10:00: ring "800 83119", så PIN "87281", deretter "firkant".
 1. Statusrunde blant deltagerne; bruk rekkefølgen i deltakerlisten under.
 2. Rapport fra NTNU-besøk v/ Reidar på UiA og HiB v/de to sistnente
 3. NFR
    Intet nytt om årets tildeling og regler for neste runde.
 4. Aktuelle temaer for nasjonale forskerskoler innen
   "systemutvikling" kan være, uten prioritering:
    - helseinfomatikk 
    - modelldrevet utvikling
    - åpen kildekode
    ...
 5. Andre møter: 
    Reidar innleder om F-skoler på fagrådsmøte i Kr.sand mandag 17. nov.
 6. Videre arbeid: aktiviteter, tidsplan
 7. Eventuelt

Og vennligst gi meg et hint om du/dere vil delta i telefonmøtet 17.9
innen 16.9 kl 12.

  Med vennlig hilsen
  Reidar

DELTAKERLISTE
-------------

Deltar:
  "Jan Høiberg" , (leder fagråd i informatikk)
  Andreas Prinz ,
  oyvind.stromme@accenture.com,
  "Jørn Ølheim" ,
  Thomas.Agotnes@uib.no,   -- OK, men kollega Yngve.Lamo@hib.no kan ikke
  Reidar Conradi ,
  John.Krogstie@idi.ntnu.no

Deltar kanskje:
  "Per Morten Hoff" -- på jakt, kanskje annen person

Deltar ikke:
  sune.jakobsson@telenor.com, -- i Praha
  Thore Langeland , - foreslår taa@vestforsk.no om sematisk web
  "Thrap Lene" 


reidar.conradi@idi.ntnu.no
Last modified: Sat Nov 15 15:19:10 MET 2008