to: audhild.vaaje@uia.no,
  frank.reichert@uia.no,
  andreas.prinz@uia.no,
  alf.holmelid@uia.no
cc: conradi
ccbject: UiA inntrykk, til info og kommentar
--text follows this line--
Reidar Conradi: Notater fra besøk på UiA i Grimstad 29.5 2008.

Fra: Reidar.Conradi@idi.ntnu.no
til: kontaktperson     f.aman. audhild.vaaje@uia.no,
x   dekanus        prof. frank.reichert@uia.no,
   styrer for IKT-inst. prof. andreas.prinz@uia.no,
   forskningsdirektør  siv.ing. alf.holmelid@uia.no

Formål: At NTNU blir mer kjent med UiA ifm. nasjonale forskerskoler.

UiA ble universitet fra 1. sept. 2007. 
Ca. 8500 studenter i alt, 850 ansatte, 70 professorer.

UiA har sin hovedcampus på Gimlemoen like nord for Kristiansand
med ca. 80% av UiAs aktiviteter og studentmasse.
Resten er mest i Grimstad.

UiA har fem fakulteter, inkl. ett for teknologi og realfag (TR), ledet
av prof. Frank Reichert (tysk, med bakgrunn i FoU-ledelse hos Ericsson
i Sverige og Singapore). TR-fakultetet holder til i Grooseveien en
halv km sør for Grimstad, like ved hovedveien ut av Grimstad, med
bl.a. Ericcson, Skattedirektoratet og mange småselskaper "rett over
gata".

UiA har nå følgende doktorgradsprogammer:
	Matematikkdidaktikk
	Nordisk språk og litteratur (som nylig er delt i to programmer 
  for språkvitenskap og litteraturvitenskap)
	Religion, etikk og samfunn
	Internasjonal organisasjon og ledelse
	Mobile kommunikasjonssystemer: nettverk, sikkerhet og formelle	metoder
I tillegg har universitetsstyret nettopp godkjent et nytt program i 
informasjonssystemer. Se forøvrig: 
http://www.uia.no/no/portaler/forskning/ph_d_utdanning
  
IKT-instituttet har 61 ansatte, derav halvparten vitenskapelige: 6
professorer, 2 professor II, 12 førsteamanuenser, 3 postdocs og 18
doktorstudenter - 13 offisielt registrert ved UiA og 7 offisielt
registrert ved andre universiteter som bl.a. Univ. Aalborg. De siste 7
arbeider og veiledes lokalt av UiA (NTNU sa i sin tid nei til en
tilsvarende ordning). I alt er det utdannet ca. 130 doktorkandidater
ved UiA og deres samarbeidspartnere.

IKT er ett av TR-fakultetets fire institutter, og ledes av professor
Andreas Prinz (også tysk, fra Cottbus og Berlin). I Grimstad er det
også et Institutt for ingeniørvitenskap som er det største
TR-instituttet. Dette har et stort fagmiljø med forskning i fornybar
energi, og der Agder energi har bidratt med mye midler. Det er også
FoU-aktivitet på mekatronikk og robotikk her. Ved UiA i Kristiansand
har vi under TR-fakultetet Institutt for matematiske fag og Institutt
for naturvitenskapelige fag.

IKT-instituttet har fire forskningsfelt:
 Mobile kommunikasjonsnettverk - prof. Paetzold, prof./dekan Frank Reichert
 Multimedia -- Konnestad, Hogstad, Haugland
 Systemer og sikkerhet - prof. Prinz, prof. Oleshchuk,
              prof. Chr. Jensen, prof. Oommen
 Informasjonssystemer - prof. Pedersen, prof. Gonzalez, Mikael Snaprud

IKT-doktorprogrammet har tittel Mobile kommunikasjonssystemer og har
tre spesialiseringer:
 Nettverk inkl. utvikling av mobile systemer,
 Formelle metoder og
 Sikkerhet.
Fellesemner gis fra de fire forskningsfeltene, men man erkjenner at
tilbudet av doktor-nivå kurs må styrkes.

UiA har et masterprogram i Informasjonsvitenskap i Kristansand.
Ved Grimstad er det et masterprogram i IKT med 35 masterkandidater per år,
et bachelorprogram i IKT med 30 kandidater per år,
og et bachelorprogram i multimedia med 65 kandidater per år.

Mye regionalt samarbeid med lokale bedrifter, og et 10 mill. kr
forskningsfond er donert av Ugland-gruppen. En ny FoU-organisasjon med
navn Teknova er nylig etablert som et AS og skal betjene
TR-fakultetet. Dette kommer i tillegg til stiftelsen Agderforskning
som mest sogner til samfunnsvitenskap.

UiA/Grimstad skal om to år flytte inn i nye lokaler - drevet av Ugland
eiendom, like ved den gamle Teleskolen (retning sør over hovedveien),
og med samme husleie som nå. Sykepleierutdanningen i Arendal skal da
flyttes dit.

Alt i alt: Mye lokal entusiasme og intiativ.

Mulige fellesaktiviteter som en start: felles doktorkurs og sommerskoler?

Litt snakk om "Profit Universities", eks. Open University i UK og
Univ. Arizona i USA, begge med 200 000 (fjern)studenter. Så kan vente
hard konkurranse om studentene de neste årene - men det har vi "hørt" i
over 10 år. Jfr. det virtuelle Nettverksuniversitetet i Norge og
dels Fernuniversitaet Hagen i Tyskland.

     - reidar
a
----------------------------------------------------

Fra møtet i Tondheim 7. april 2008:
  www.idi.ntnu.no/grupper/su/fskole/index.html

styrer Kjell Bratbergsengen sin IDI-presentasjon:
 http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/fskole/ppt/idi-raadsmote-dec07.ppt

John Krogstie: UBIS-seksjonen ved IDI (IS-, SA-, SU-faggruppene):
 http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/publ/ppt/ubis-info-4data-9may08.ppt
John Krogstie: IS-gruppen - Informasjonssystemer
 http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/fskole/ppt/is-group-april-2008.ppt
Øystein Nytrø: Helseinformatikk og NSEP:
 http://www.nsep.no/
Eric Monteiro: SA-gruppen: Design og bruk av IS:
 http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/fskole/ppt/sa-7apr08.ppt
Reidar Conradi/Letizia Jaccheri: SU-gruppen - Systemutvikling:
 http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/su-pres-22aug07.ppt

Templates for PhD process and thesis:
 http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/publ/ese/phd-process.doc
 http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/publ/ese/phd-thesis-template.doc

 - reidar

This file: http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/fskole/uia-besok-29mai08.html.


Reidar.Conradi@di.ntnu.no
Last modified: Thu Jul 17 14:06:47 MEST 2008