Pris som "Årets formidler" ved NTNUs IME-fakultet i 2006: professor Letizia Jaccheri

Letizia Jaccheri er en god kandidat til prisen fordi hun gjennom aktiv og utadrettet virksomhet har formidlet IKT-faglig innsikt for et bredere publikum. Vi vil spesielt trekke frem boken "Kjærlighet og computer" (utgitt på Tapir forlag i 2006, og først utgitt på italiensk under tittelen "Cuore & computer"), der hun forteller om sitt liv som informatiker.

Hun har skrevet populærvitenskapelige artikler, og hun har samarbeidet i lang tid med det kunstfaglige miljøet i Trondheim. Hun er videre en sentral aktør i Tekna sine aktiviteter for å spre kunnskap om Open Source programvare (OSS) i Norge, og var aktiv i programkomiteen for Tekna sitt OSS-seminar 4-5. okt. 2006 i Oslo, med 50 fornøyde deltakere.

I tillegg er hun en god og synlig rollemodell for unge, kvinnelige informatikere; blant annet gjennom sin mentor-rolle i prosjektet "Jenter og Data".

For detaljer om Letizia Jaccheri sine formidlingsaktiviter henvises til hennes nettside: http://www.idi.ntnu.no/~letizia/mediacontact.htm.

Denne filen: http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/letizia-imepris06.html.


Reidar Conradi
Last modified: Thu Nov 2 09:30:05 MET 2006