Reidar Conradi, NTNU: Forslag til sesjon i GoOpen'09 om nye forretnings- og innovasjonsmodeller

Kontekst - to avsnitt annetsteds: Digitalisert informasjon "veier" ingenting og "slites ikke ut". Den koster omtrent ingenting å lagre, behandle, fremvise og utveksle. Da "informasjonsarbeid" utgjør 70-80% av det totale samfunnsarbeidet, vil den nye Informasjons- og kommunikasjons-teknologien (IKT) ha en mektig samfunnsendrende krsft. Resultatene ses overalt, og ikke minst for mobile- og multimedia-anvendelser og ved bruk av Internett og tilhørende søkemaskiner.

Distribuert samhandling (i tid og rom) har i neste omgang muliggjort nye arbeidsmåter gjennom virtuelle organisasjoner. Et firma kan bestå av deltidsansatte som jobber nomadisk fra vekslende kafébord. Ettersom mange bransjer har etablert domenespesifikke standarder og -formater for digitalisert informasjon, mener flere at verden er blitt "flat" - alle kan konkurrere på like fot uavhengig av naturressurser og avstand. Det utslagsgivende er egen kunnskap, organisering og arbeidsvilje.

Fenomenet Åpen kildekode er muligjort ved at nettet benyttes til kommunikasjon og ressursdeling. På den annen side vil vi ikke hatt noe Internett, epost, web, Unix/Linux operativsystem, pdf-format o.l. uten "åpne" arbeidsmåter. Og det er heller ingen vei tilbake når nettet først er her. 200,000 ferdige og åpne programvarekomponenter fins, klare til bruk.

Hvordan skal vi så organisere arbeidet for Åpen Kildekode? Dvs. hvilke "åpne" forretningsmodeller er mest hensiktsmessige?:

Harvard-professor Henry Chesbrough har i sin bok fra 2006 studert "OPEN business models". Bedriftssamarbeid rundt Åpen Kildekode vil gi nyttige ringvirkninger nærmest uansett. Chesbrough poengterer avveiningen mellom privat, kortsiktig og forutsigbar gevinst ved å holde kortene "skjulte" ift. en mer felles, langsiktig og ikke planleggbar synergigevinst ved å holde kortene "åpne". Innovasjon lar seg uansett ikke planlegge - jfr. objektorientering, SMS i mobiltelefoni og web. Det gjelder derfor å ha nok "åpne" kort som kan kombineres på nye måter. Dessverre har ikke ledelsen ved landets universiteter oppfattet dette poenget, i sin iver etter å "konfiskere" alle åndsverk skapt av sine ansatte.

Internett-"medoppfinner" og Google-visedirektør Vinton G. Cerf var på Norgesbesøk i oktober 2007, i anledning 30-årsdagen for et operativt, heterogent Internett. Cerf understreket sammenhengen mellom innovasjon og åpenhet - det siste i betydningen lik og uhindret tilgang til Internettet for alle.

Nicholas M. Donofrio, IBM's Executive Vice President for Innovation and Technology, var hovedtaler under det første ITovasjonsarrangementet på NTNU, tirsdag 12. februar 2008, og med NTNUs teknologioverførings-kontor (TTO) som medarrangør. Donofrio poengterte ifølge referatet i Universitetsavisa den 13. februar:

Inviterte foredragsholdere:
Henry Chesbrough, professor Harvard University, Boston, USA.
Vinton G. Cerf, PhD, Internett-medoppfinner, visedirektør i Google.
Nicholas M. Donofrio, IBM's Executive Vice President for Innovation and Technology.
Alf Steinar Sætre, f.aman. ved NTNU, alf.steinar.satre@iot.ntnu.no
Erling S. Andersen, professor i innovasjonsprosesser, Handelshøgskolen BI, erling.s.andersen@bi.no.
Olav Torvund, professor i rettsinformatikk (opphavsrett), Universitetet i Oslo, olav.torvund@uio.no

This file: www.idi.ntnu.no/grupper/su/oss/goopen09-forslag-9jan09.html


Reidar.Conradi@idi.ntnu.no
Last modified: Fri Jan 9 19:48:48 MET 2009