Researcher seminar in EVISOFT project, 18-19 April 2007, Kongsvoll

Tidspunkt: 18. april 2007 kl 10:00 til 19. april 2007 kl 16:00.

Sted: Kongsvoll fjellstue, www.kongsvold.no.

Deltakere:

  "Bente Anda"     bentea@ifi.uio.n,
  "Dag Sjøberg"     dagsj@ifi.uio.no,
  "Erik Arisholm"    erika@ifi.uio.no,
  "Geir Kjetil Hanssen" geir.k.hanssen@sintef.no,
  "Hans Westerheim"   hans.westerheim@sintef.no,
  "Nils Brede Moe"   nils.b.moe@sintef.no,
  "Nina Elisabeth Holt" ninaeho@simula.no,
  "Reidar Conradi"   Reidar.Conradi@idi.ntnu.no,
  "Tor Erlend Fægri"  Tor.E.Fegri@sintef.no,
  "Tore Dybå"      tore.dyba@sintef.no,
  "Torgeir Dingsøyr"  torgeir.dingsoyr@sintef.no,
  "Tor Stålhane"    Tor.Stalhane@idi.ntnu.no,
  "Tor Ulsund"     tor.ulsund@geomatikk.no

Hei,

EVISOFT-prosjektet inviterer til 2-dagers forskersamling på Kongsvoll fjellstue.

Her kommer revidert program. Ytterligere justeringer tar vi underveis. Den enkelte må være OBS på sine oppgaver. Velkommen!

Agenda:

ONSDAG 18. APRIL

12:00 Lunsj

13:15 Velkommen ved Tor U.

13:20 Datafangst/måling:
Hva kan vi automatisk fange av data, hvordan vi gjør det og hva vi kan bruke det til. Mulige eksempler: Telenor (feildata) og Firm (Zorro). u Erik og Tor Erlend innleder. Erik fasiliterer diskusjonen:

15:00 Kaffepause

15:20 Feltarbeid:
Hvordan bruker vi feltarbeid i forskningen vår? Aktuelle diskusjonstemaer kan vÆre deltakelse i arbeidsprosesser, observasjoner og refleksjon rundt rollen vår i bedriftene. Mulige eksempler: ABB, Geomatikk og Spacetec. Torgeir og Nils innleder. Nils fasiliterer diskusjonen:

sdi

17:00 Slutt for dagen, uformelle aktiviteter/samtaler
(regner med at det fortsatt er muligheter for å gå på ski - fjellski anbefales)

20:00 Middag

TORSDAG 19. APRIL

08:00 Frokost

09:00 Analyse av kvalitative data:
Hvordan strukturer vi for eksempel en kvalitativt orientert artikkel basert på Grounded Theory slik at vi får den akseptert (basert på editorial statements i Academy of Management Journal, som har 10% akseptanserate) og hvordan gjør vi analysene i praksis?
Mulige eksempler på det siste: pågående analysearbeid med bruk av NVivo7.
Se to lederartikler fra dette tidsskriftet: R. P. Gepharts "Editor's Note" fra 2004 om kvalitative studier og Roy Suddabys "Editor's Note" fra 2006 om Grounded Theory og Tore og Dag forbereder innlegg. Dag fasiliterer diskusjonen:

10:45 Kaffepause

11:00 Hvor mye sparte Telenor i kroner/timer ved å bruke en feilprediksjonsmodell for fokusert enhetstesting i forbindelse med "COS22"-releasen?.
Estimatene er basert på Monte Carlo simuleringer som tar utgangspunkt i ekspertvurderinger rundt feilene som ble funnet, kombinert med prosessdata. Erik presenterer og ber om tilbakemeldinger.

12:00 Lunsj

13:00 Dataanalyse: analyseteknikker, datavaliditet, kausalitet vs. korrelasjon.
Tor Stålhane innleder. Reidar fasiliterer diskusjonen:

14:30 Oppsummering, avslutning.

Mvh Tor, og Reidar som arkivar og referent i ettertid.

This file: http://www.idi.ntnu.no/grupper/publ/ese/kongsvoll-seminar-18apr07.html


Reidar Conradi
Last modified: Tue Jun 5 15:41:06 MEST 2007