Kari Juul Wedde og Tor Stålhane: Åtte teknikknotater fra det nasjonale SPIQ-prosjektet om prosessforebdring (SPI) i 1997-1999 (in Norwegian)

Tatt fra http://www.geomatikk.no/spiq/pulikasjoner/teknikknotater/index.html.
  1. Kari Juul Wedde: Innsamling og validering av måledata, 17 p., per 30.okt.97.
  2. Tor Stålhane: Etablering av måleplaner, 21 p., per 16.jun.98.
  3. Kari Juul Wedde: Analyse og presentasjon av måledata, 20 p., per 07.nov.97.
  4. Tor Stålhane: Forbedring gjennom årsaksanalyse (RCA), 19 p., per 24.mar.98 (endret 20.jan.00).
  5. Tor Stålhane: Bruk av enkle statistiske metoder i prosessforbedring, 26 p., per 11.sep.98.
  6. Kari Juul Wedde: Risikostyrt prosessforbedring, 19 p., per 29.jun.99.
  7. Kari Juul Wedde: TKL - 7 ledelsesteknikker, 18 p., per 26.jan.00.
  8. Kari Juul Wedde: Quality Function Deployment (QFD) for programvare, 17 p., per 26.jan.00.

Reidar Conradi
Last modified: Sat Mar 10 12:10:51 MET 2007