Forskningspris til PhD-student Parastoo Mohagheghi ved IDI, NTNU i mai 2004

See English versjon

PhD-student Parastoo Mohagheghi ved Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap (IDI) ved NTNU har nettopp fått en utmerkelse for en vitenskapelig artikkel:
Parastoo Mohagheghi, Reidar Conradi, Ole M. Killi, Henrik Schwarz: "An Empirical Study of Software Reuse vs. Defect-Density and Stability",
se http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/publ/pdf/ericsson-qa-icse04-final.pdf.

Artikkelen ble nylig presentert på 26th International Conference on Software Engineering (ICSE'2004), 23-28 mai 2004 i Edinburgh. Artikkelen ble premiert som en av de fem beste på denne viktige konferansen. Det var i alt innsendt 450 artikkelforslag, hvorav 13% ble publisert. Artikkelen skal nå bearbeides til en tidskriftartikkel.

Arbeidet består i en analyse av 13,000 feilrapporter fra to store mobiltelefonisystemer ved Ericsson. To diplomstudenter ved NTNU gjorde mye av det praktiske arbeidet. Analysen viste at gjenbrukbare programvarekomponenter hadde mindre feil og var mer stabile enn ikke-gjenbrukbare komponenter. Arbeidet representerer den første industrielle storskala-undersøkelsen i sitt slag.

Arbeidet er utført i kontekst av INCO-prosjektet (INcremental COmponent-based development), som er et basisforskningprosjekt i 2001-2005 under IKT2010-programmet i Norges Forskningsråd. INCO-prosjektet ledes av professor Dag Sjøberg, som er tilknyttet Universitetet i Oslo og Simulasenteret på IT-Fornebu.

Parastoo Mohagheghi har utdanning som siv.ing. fra NTH i 1994 (teleteknikk), og har arbeidet som dr.student siden mars 2001. Hennes primære arbeidsplass har vært Ericsson i Grimstad, der hun arbeidet som programvareutvikler i 1998-2001. Hennes veileder er professor Reidar Conradi ved NTNU. Hun skal disputere i sept. 2004, og vil fortsette som postdoc på et annet basisforskningsprosjekt ledet av Reidar Conradi.

Arbeidet er et godt eksempel på langsiktig samarbeid mellom forskningsmiljøene ved NTNU, UiO, Simulasenteret på IT Fornebu og norsk IT-industri.
Det illustrerer også utnyttelse av masterstudenter i avansert forskning, dvs. forskningsbasert undervisning.

Last changed: 5 June 2004, Reidar Conradi.