SPIKE -- Software Process Improvement based on Knowledge and Experience, nasjonalt, brukerdrevet forskningsprosjekt i 2003-2005

NEWS: A SPIKE book on Springer Verlag was published in March 2006.

Omtale av SPIKE-avslutningsseminar 5. april 2006 i Computerworld av 21.04.06.

SPIKE er et brukerstyrt forskningsprosjekt i prosessforbedring og programvarekvalitet i 2003-2005. Det er støttet av Norges forskningsråd under Industri og Energi med ca. 9 mill. kr per år. Deltakere er bransjeorganisasjonen Abelia, SINTEF, NTNU og Universitetet i Oslo/Simula Research Laboratory og norsk IKT-industri ved bl.a. Bravida Geomatikk (prosjektleder), ABB, DnV Software, EDB Business Consulting, Firm, Kongsberg Spacetec, Mogul, Nera, ObjectNet, Software Innovation/Genera, Thales, TV2 Interaktiv og WM-data.

En fulltids prosjektleder, 8-10 forskere fra SINTEF/NTNU/UiO (mange på deltid) og to industristipendiater (ved NTNU og UiO) vil jobbe på prosjektet.

Som del av de deltakende bedrifters interne forbedringsprogram, vil hver bedrift lage en årlig prosjektplan. Her beskrives hvilket (prosess-)forbedringstiltak som ønskes utprøvd i bedriften, f.eks. objektorientert analyse og konstruksjon, innføring av UML 2.0, systematisk gjenbruk gjennom produktrammeverk, inkrementell systemutvikling, estimering, systematisk måling, elektroniske prosessguider, kunnskapsforvaltning gjennom erfaringsbaser o.a. I samarbeid med forskerne i prosjektet vil man så studere virkningen av slike tiltak gjennom systematiske, empiriske studier.

Det organiseres jevnlig erfaringsfora i ulike temaer, slik at bedriftene kan komme sammen for å utveksle erfaringer på tvers av bedrift og fagfelt. I tillegg arrangeres det to årlige fellessamlinger, samt forskerutveksling med utenlandske søstermiljøer (som Univ. Maryland, Univ. Kaiserslautern, og Univ. Lund).

Den offisielle web-siden for SPIKE-prosjektet ligger hos Abelia Innovasjon.

Se også web-siden til forgjengerprosjektet PROFIT (PROsessforbedring for norsk IT-industri) i 2000-2002.

Kontaktpersoner:
- Tor Ulsund, Bravida, prosjektleder, tor.ulsund@bravida.no
- prof. Reidar Conradi, NTNU, conradi@idi.ntnu.no
- prof. Dag Sjøberg, UiO/Simula Research Laboratory, dag.sjoberg@simula.no
- seniorforsker dr.ing. Tore Dybå, SINTEF Tele og data, tore.dyba@.sintef.no

Justert 8. sept. 2003 av Reidar Conradi.