Liste over innleverte diplomoppgaver i IDIs SU-gruppe, vår 2003

I alt 34 diplomstudenter, fordelt på 26 oppgaver.

  Reidar Conradi som faglærer:

 1. Ole Kristian Buseth: Migrasjon av et pc-basert system til PDA (3,1MB .pdf),
  Veileder: Alf Inge Wang, Faglærer: Reidar Conradi.
 2. Thomas Fossum: Bruk av mobil P2P for å fremme spontant samarbeid (3,2MB .pdf),
  Veileder: Alf Inge Wang, Faglærer: Reidar Conradi.
 3. Ole Morten Killi og Henrik Schwarz: An Empirical Study of Quality Attributes of the GSN System at Ericsson -- external version, 109 p. (1.035MB .pdf),
  Veileder: Parastoo Mohagheghi (Ericsson AS), Faglærer: Reidar Conradi.
 4. Joachim Lund: Konfigurering av Prosessmodeller (1.806MB .pdf),
  Veileder og faglærer: Reidar Conradi (for ConsultIT).
 5. Eivind Molstad: MOWAHS - Lokasjonsfølsomme applikasjoner for PDA, mobiltelefoner (3.1MB .pdf),
  Veileder: Alf Inge Wang og Steinar Brede (Telenor FoU), Faglærer: Reidar Conradi.
 6. Nguyen Tuan Quoc: Development of mobile agents by using J2ME and similar technologies (2,9MB .pdf),
  Veileder: Alf Inge Wang, Faglærer: Reidar Conradi.
 7. Siv Oma Rogdar: MOWAHS - Evaluering og videreutvikling av MOWAHS rammeverk for mobilt arbeid (23MB .pdf),
  Veileder: Alf Inge Wang, Faglærer: Reidar Conradi.
 8. Odd Are Sæhle: Evaluation of software reuse at EDB-BC, 160 p. (1079 KB .pdf),
  Veileder og faglærer: Reidar Conradi (og EDB Business Consulting).
 9. Øyvind Wang: En Studie av Industriell, Komponent-Basert Utvikling, Mogul (502KB .pdf),
  Veileder og faglærer: Reidar Conradi (og Mogul).
 10. Monica Divitini som faglærer:

 11. Tor Einar Lyngset og Tom Vasset: MDA (Model Driven Architecture (7,3MB .pdf),
  Veileder: Babak Farshchian (Telenor FoU), Faglærer: Monica Divitini.
 12. Solveig Oldervik Jørgensen: Multimedia description with MPEG-7 (172K .pdf),
  Veileder: Leif Arne Rønningen, institutt for telematikk.
 13. Cristopher Pharo Glæserud og Torstein Hoem: Community Wall - Prototype and Usage (ingen .pdf),
  Veileder: Babak A. Farshchian, Telenor FoU. Oppgaven er båndlagt
 14. Minh Hoang Nguyen og Thor Gunnar Steinsli: Research@work - Promoting awareness within research communities (kun abstract, 3 p., 36 KB .pdf),
  Veileder: Babak A. Farshchian, Telenor FoU. Oppgaven er båndlagt
 15. Bård Skogsholm og Magnus Kinn Solbjørg: Minimal Shared Workspaces for Mobile Devices (ingen .pdf),
  Veileder: Babak A. Farshchian, Telenor FoU. Oppgaven er båndlagt
 16. Pål Eilertsen og Sondre Husby Rostad: Presence Management in telecom (ingen .pdf),
  Veileder: Babak A. Farshchian, Telenor FoU. Oppgaven er båndlagt
 17. Eldrid Schei og Thale Christina Fritzner: Location-aware mobile services in indoor environments (ingen .pdf),
  Veileder: Hilde Landsem (Telenor) og Atle Sægrov (Radionor Communications). Oppgaven er båndlagt
 18. Letizia Jaccheri som faglærer:

 19. Ida Hogganvik: AMBRA - Et arkitekturrammeverk for modellbasert risikoanalyse (963KB .pdf),
  Veileder: Ketil Stølen (SINTEF Tele og data), Faglærer: Letizia Jaccheri.
 20. Sigurd Tjøstheim og Morten Tokle: Akseptanse av nye Utviklere i OSS Prosjekter (854KB .pdf),
  Veileder og faglærer: Letizia Jaccheri.
 21. Lars Ivar Igesund: Vertex program implementation of the fixed function pipeline in a 3d graphics processor (ingen .pdf),
  Veileder: Alf Inge Wang, Faglærer: Letizia Jaccheri. Oppgaven er båndlagt.
 22. Stein-Roar Skånhaug: Arkitekturiske aspekter ved software for mobile robot systemer (1,3MB .pdf),
  Veileder og faglærer: Letizia Jaccheri.
 23. Tor Stålhane som faglærer:

 24. Camilla Fledberg: Prosessorientert kvalitetssystem i praksis (kun abstract, 6KB .pdf),
  Veileder og faglærer: Tor Stålhane. Oppgaven er båndlagt.
 25. Gunhild Sivertsen Sørvig: Feil- og risikoanalyse i en programvareutviklingsbedrift (kun abstract, 84K .pdf),
  Veileder og faglærer: Tor Stålhane. Oppgaven er båndlagt.
 26. Christian Waale Hansen: Relations between organizational culture, process improvement, and software quality (0.9MB pdf),
  Veileder og faglærer: Tor Stålhane.
 27. Kine Kvernstad Hansen: Towards a UML profile for model-based risk assessment of security critical systems (0.72MB),
  Veileder: Siv Hilde Houmb, Faglærer: Tor Stålhane.
 28. Karine Sørby: Relationship between security and safety in a security-safety critical system: Safety consequences of security threats (1.3MB),
  Veileder: Siv Hilde Houmb, Faglærer: Tor Stålhane.
 29. Jørn-Ståle Bekkevold Vang: CASE study PLCS (ingen .pdf),
  Veileder: Tor Arne Irgens fra FLO/SJØ, Faglærer: Tor Stålhane. Oppgaven er båndlagt.

Last modified: Fri Oct 24 12:10:49 W. Europe Daylight Time 2003