news

News


Round Corner
Department of Computer and Information Science

News > Article

Computer History Seen from Trondheim

Computer History Seen from Trondheim

Arild Haraldsen (CEO of NorStella) has just published a review at digi.no of the book Verktøy og vitenskap: Datahistorien ved NTNU written by Ola Nordal at our department.

Quote from Arild's review (in Norwegian): "Boken er et vesentlig bidrag til teknologihistorie i sin alminnelighet, og til forståelsen av samspillet mellom forskning, næringsliv og IT-industrien. Boken er skrevet for alle som er interessert i forskningens og kunnskapsindustriens betydning for norsk økonomi".

Read the full review at digi.no


By: Kai Torgeir Dragland     Published: 24.01.2011     
NTNU logo