news

News


Round Corner
Department of Computer and Information Science

News > Article

Stoltenbergs favoritt på Technoport?

Stoltenbergs favoritt på Technoport?

Fredrik Orderud har sammen med ultralydforskere ved institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk presentert en nyutviklet sanntids-algoritme for automatisk segmentering og volummåling av venstre hjertekammer i 3d ultralyd på Technoport.

Demonstrasjon på stand, med hjertemålinger av frivillige forbipasserende ble fort en populær attraksjon. Statsminister Stoltenberg lot seg imponere over teknologien, noe han gav klart uttrykk for i intervjuet med TV-Adressa. Papirutgaven av Adressa har også en artikkel om hjerteundersøkelser fra Technoport.

TV-Adressa: Stoltenberg lot seg imponere (streaming video)

Adressa: Slik har hjertet ditt det i dag (pdf)


By: Kai Torgeir Dragland     Published: 19.10.2007     
NTNU logo