Agnar Aamodt

(There is also an english description).


For tiden (høst 2017) på gjesteopphold ved Robert Gordon University, Smart Information Systems Research Group.

Professor i informatikk med fagområde kunstig intelligens ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Medlem av Gruppe for data og kunstig intelligens (DART).

Har doktorgrad fra tidligere NTH, IDT (nå IDI). Har hatt lengre gjesteopphold ved University of Texas i Austin (1987-88), ved Vrije Universiteit Brussel (1991-92), hovedsakelig på KADS-II prosjektet), ved Institut d'Investigacio en Intel.ligencia Artificial (IIIA), Barcelona (2001-2002), ved University of Auckland (høst 2012), og Université Claude Bernard Lyon 1 (vår 2013).

Mitt spesialfelt er kunstig intelligens (AI), og spesielt maskinelle metoder for problemløsning og læring i kunnskapsbaserte, interaktive beslutningsstøttesystemer. Lagring og effektiv utnyttelse av konkrete erfaringer er et hovedfokus. Er spesielt opptatt av å representere og utnytte kunnskap som fanger opp det meningsinnholdet (semantikk og pragmatikk) som ligger i forståelse og løsning av reelle problemer i industri og forvaltning. Forskningsområder, og emner for studenter, er case-basert resonnering, maskinlæring mer generelt, kunnskaps-modellering, kunnskapsrepresentasjon, kombinerte resonneringsmetoder, arkitekturer for intelligente systemer. Er også opptatt av AI-relaterte sider av kognitiv vitenskap og filosofi. Metodene rettes hovedsakelig mot anvendelser innen data-analyse, intelligent beslutningsstøtte, datastøttet opplæring, intelligente metoder i informasjonsgjenfinning, samt "knowledge management" mer generelt. Spesielle anvendelsesområder inkluderer beslutningsstøtte rettet mot fiskeoppdrett og havbruk, petroleumsteknologi, trafikk- og transportsystemer, og medisin.

Jeg prøver å vedlikeholde en liste over publikasjoner, men den mest oppdaterte listen fins i systemet Cristin, og tildels i Google Scholar. Mer utfyllende info finner du i min (rimelig oppdaterte) CV.


           
Dette års internasjonale CBR-konferanse, ICCBR 2017, finner sted i Trondheim i slutten av juni.Professor Agnar Aamodt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Institutt for datateknologi og informatikk
Gruppe for data og kunstig intelligens
Sem Sælandsvei 9, 7491 Trondheim
Rom 322, IT-Vest
Kontortlf.: 73 59 18 38   Mobil: 92 61 11 44
Web: http://www.ntnu.edu/employees/agnar.aamodt