Ikke klå på meg, jeg er gift !

Klikk her hvis du vil se hva ekteskap kan resultere i !!!

Back to main page

Last modified: Thu Oct 3 09:03:59 MET DST 1996