Fortegnelse over den norske Sømagt i 1808.

(Efter Briggen Seagulls Erobring.)
Høistkommanderende:
Hr. Generaladjutant, Kommander Lorenz Fisker.
Adjutant: Sekondløitnant Herløw,
do. Maanedsløitnant Gasmann.

Stationen ved Hvaløerne og Grændsen:
1ste Division Chalupper: Chef: Kapteinløitnant S. Bille.
2de do. do. do. Pr.-Lt. J. N. Müller.
1ste do. Joller: do. Pr.-Lt. G. Hagerup.
2de do. do. do. Sek.-Lt. J. J. Lund.

Stationen ved Fredriksværn:
Chef: Premierlaitnant Hensler.

Stationen ved Langesund:
Chef: Premierløitnant H. D. B. Seidelin.

Stationen ved Øster-Risøer:
Chef: Sekondløitnant F. W. Løvenskiold.

Stationen ved Arendal:
Chef: Premierløitnant G. G. Dietrichson.

Stationen ved Christianssand:
Chef: Kaptein M. Bille.

Stationen ved Mandal;
Chef: Premierløitnant P. C. Spørck.

Stationen ved Stavanger:
Chef: Sekondløitnant J. C. Grove.

Stationen i Bergen:
Chef: Premierløitnant, Kammerjunker J. C. A. Bjelke.

Stationen i Trondhjem:
Chef : Kaptein F. C. Motzfeldt.

Orlogsbriggen Lougen:
(armeret med 18 Stk. korte 18 Bs Kanoner og 2 Stk. lange 6 8s Kanoner)
Chef: Kapteinløitnant P. F. Wulff.
Sekondløitnant Wiegelsen.
Do. Schmidten.
Maanedsløitnant Lund.

Orlogsbriggen Seagull:
(armeret med 16 Stk. korte i8 5is Kanoner og 2 Stk. lange 6 Bs Kanoner)
Chef: Premierløitnant O. C. Budde.
Sekondløitnant Havn.
Maanedsløitnant Troy.
do.Obelitz.

Skonnertbriggen Hemnæs:
(armeret med 12 Stk. 2q yds Karonader og z Stk. lange 6 Si Kanoner)
Chef: Maanedsløitnant Wahrendorff.
do.R. Knap.

Defensionsskibet Fortroendet:
(armeret med 16 Stk. korte i 8 5is Kanoner og 2 Stk. 24 5s Karonader)
Chef: Premierløitnant Dorn.
Kadet-Maanedsløitnant Findt.
Maanedsløitnant Harris.

Defensionsskibet Friherrinde Fredrikke Lovise:
(samme Bestykning som Fortroendet.)
Chef: Premierløitnant Conrad Grove.
Kadet-Maanedsløitnant Hesselberg.
Maanedsløitnant Leth.

Defensionsskibet Birgitha:
(armeret med 14 korte t8 'ts Kanoner og 2 lange q 5is Kanoner.)
Chef: Premierløitnant C. Rasch.
Kadet-Maanedsløitnant Ryberg.
Maanedsløitnant Parnemann.

Defensionsskibet Prinds Christian til Slesvig-Holsten:
(16 korte 18 Sis og 2 lange 6 s Kanoner)
Chef: Premierløitnant Jochum Lund.
Kadet-Maanedsløitnant N. Grove.
Maanedsløitnant Vauvert.

;
Fartøiets Navn. Bestykning. Chefens Navn. Station.
Kanonchalup Kjøgebugt 2 Stk. 24 £s Kanoner og
fire 4 £s Haubitzer.
Pr.-Lt. Dietrichson. Arendal.
do. Nestved do. do. Hensler. Fredriksværn.
do. Niels Krabbe Juell do. do. Seidelin. Langesund.
do. Barfoed do. Sek.-Lt. C. F. Kraft. Christianssand.
do. Dragøe do. do. N. C. Jørgensen. Hvaløerne.
do. Holbeck do. do. Fønss. Chr.sand.
do. Nyested do. do. J. H. Wiese. F.værn.
do. Gabel do. do. P. C Parnemanu. Hvaløerne.
do. Fredriksteen do. Kadet-Maanedsløitnant Klein. do.
do. Cort Adler do. Pr.-Lt. Spørck. Mandal.
do. Moss do. Kadet-Maanedsløit. Harboe. Hvaløerne.
do. Corsøer do. do. v. Bertouch. do.
do. Niels Anker do. do. Hallander. do.
do. Bernt Anker No. 2 do. Maanedsløitnant Lyngaas. F.værn.
do. Strømsø og Tangen do. do. B. G. Lorange. Hvaløerne.
do. Tordenskjold do. Kadet-Maanedsl. J. C. Smith. Chr.sand.
do. Fredriksstad do. do. C. H. Sandltult. Hvaløerne.
do. Præstøe do. do. C. F. Klinck. do.
do. Wordingborg do. do. C. Bodenhoff. do.
do. Fredriksværn do. Maanedsløit. Mejlænder. do.
do. Kjøge do. do. J. P. Schow. do.
do. Den 2den April do. do. S. Willumsen. F.værn.
do. Prinds Christian til
Slesvig-Holsteen
do. do. H. Smith. Arendal.
do. Hvidtfeldt do do. M. Pettersen. Chr.sand.
do. Bernt Anker No. 1 do. do. J. Langefeldt. do
do. Jernbarden do. do. Pentz Smith. do.
2 Kanonchalupper Under Bygning i Christiansand  
1 do. Under Bygning i Fredriksværn.  
Kanonjolle Stavanger No. 1 En 24 £s Kanoner. Sek.-Lt. J. C. Grove. Stavanger.
do. Peder Krabhe do. do. F. W. Løvenskiold. Øster-Risøer.
do. Didrik Cappelen do. Kadet-Maanedslt. Ellbrecht. Hvaløerne.
do. Thygesen No. 2 do. do. J. P. Gandil. do.
do. C. No. 8 do. Maanedsløit. Todthammer. Mandal.
do. Stavanger No. 2 do. do. H. Hansen Stavanger.
do. Lovise Thygesen. do. do. G. Hansen. Chr.sand.
do. Thygesen No. 3 do. do. F. Aabel. do.
do. Thygesen No. 4 do. do. Rolfsett. Mandal.
do. C. No. 12 do. do. Rein. Chr.sand.
do. C. No. 10 do. do. Reimert. do.
do. C. No. 11 do. do. Bech. do.
do. C. No. 14 do. do. Ahrentz. do.
do. Thygesen No. 1 do. do. E. Fiirst. Arendal.
do. C. No. 13 do. do. Madsen. do.
do. Axel Thorsen do. do. Nielsen. Øster-Risøer.
do. Øster-Risøer No. 1 do. do. Simonsen. do.
do. Øster-Risøer No. 2 do. do. Halvorsen. do.
do. Jacob Cudrio do. do. C. Borch. Langesund.
do. Holmestrand do. do. Bejer. do.
do. Einar Tambeskjælver do. do. Backe. do.
do. Aasgaardstrand do. do. Mylertz. do.
do. Løven En 24 £s Kanon samt 2 Sik.
4 £s Haubitzer.
do. Henrichsen. Fredriksværn
do. Gregorius Dagsøn En 24 £ Kanon. do. Holst. do.
do. F. No. 7 do. do. Arboe. do.
do. Niels Aall do. do. Paus. do.
do. Tønsberg No. 2 do. do. Fougner. do.
do. Tønsberg No. 3 do. do. O. Willumsen. do.
do. No. 1 do. do. Berven. Hvaløerne.
do. No. 2 do. do. Dahl. do.
do. No. 3 do. do. Jensen. do.
do. No. 4 do. do. Grøn. do.
do. F. No. 5 do. do. Resch do.
do. F. No. 6 do. do. Bloch. do.
do. C. No. 9 do. do. Tandberg. do.
do. Hagen Jarl do. do. Paus. do.
do. Løvenskiold do. do. A. Børresen. do.
do. Teje do. do. E. Børresen. do.
do. Tønsberg No. 1 do. do. Blom. do.
do. Skarven En 8 £s Kanon. do. Petersen. Stavanger.
Flydebatteri No. 1 10 Stk. 24 £s Kanoner.
2 Stk 18 £s Kanoner.
2 Stk 12 £s Haubitzer.
1 Stk 4 £s Haubitzer.
do. Kruse. F.værn
do. No. 2 8 Stk. 24 £s Kanoner. Kapteinløitnant Stiboldt. Christianssand.
do. No. 3 6 Stk. 24 £s Kanoner Maanedsløit. Prosgraad. do.
do. No. 4 6 Stk. 18 £s Kanoner do. Strømøe. do.
Kanonchalup Bergen No. 1 To 24 £s Kanoner
fire 4 £s Haubitzer.
do. S. Bruun. Bergen.
do. Bergen No. 2 do. do. Lassen. do.
Kanonjolle Bergen No. 1 En 24 £s Kanon. do. H. Ryland. do.
do. Bergen No. 2 do. do. F. Ryland. do.
do. Bergen No 3 do. do. Rasmussen. do.
do. Bergen No. 4 do. do. Fæster. do.
do. Bergen No. 5 do. do. Paulsen. do.
do. No. 7 do. do Malling. Chr.sand.
do. Bergen No. 6 Under Bygning i Bergen    
do. Bergen No. 7 Under Bygning i Bergen    
do. Bergen No. 8 Under Bygning i Bergen    
4 Kanonchalupper Under Bygning i Trondhjem    
4 Kanonjoller Under Bygning i Trondhjem    

Faste Kystbatterier:

Slevigs Batteri ved Østsiden
af Christianiafjordens Indløb
14 Stk. 18 £s Kanoner. Løitnant i Landetaten v. Lemvig, Chef.
Maanedsløitnant Rossing.
Vallø Saltverks Befæstninger Ti 24 £s Kanoner
Tre 18 £s Kanoner.
Fire 6 £s Kanoner.
To 4 4 £s Kanoner.
Maaneds-Kapteinløitnant V. Lerche, Chef.
Maanedsløitnant Samsing.
do. Johansen.
Svelvigens Batterier 22 Stk. 12 £s Kanoner
12 Stk. 3 à 4 £s Kanoner.
Kapteinløitnant van Deurs, Chef.
Maanedsløitnant Reiersen.
do. Hall.
do. Helt.
Sandvigens Batteri ved Arendal Tolv 12 £s Kanoner. Kystværnsdivisionschef Lind, Chef.
Sektionschef Usler.
Flekkerø Batteri Fire 24 £s Kanoner. Besættes og forsvares i Tilfælde af fiendtligt
Angreb med Mandskab fra Rofllottillen.