Reidar Conradi: Mostly own articles on IT, R&D etc. in other media

 1. Reidar Conradi (red.): "Noen rapporterte dataproblemer (computer risks) i Norge og andre land" (.html).
 2. Reidar Conradi: Nødnettet ubrukelig den 22. juli 2011? vs. 22. juli - rapporten.
 3. Reidar Conradi: Svar av 13. juni 2012 (V3 i .html - 11 KB): til Forskningsråd-direktør Arvid Hallén sin Blogg-kommentar av 30. mars 2012: Det skal satses tungt på IKT-Forskning.
 4. Reidar Conradi: "Norsk IKT-forskning i revers", s. 11, Computerworld, 17. des. 2010. Andre motkronikk til startkronikk på s. 30 den 19. nov. 2010 Computerworld om Informatikkforskning. (.pdf - 18 KB).
 5. Reidar Conradi: "Norsk IKT-forskning i revers", s. 11, Computerworld, 17. des. 2010. Andre motkronikk til startkronikk på s. 30 den 19. nov. 2010 Computerworld om Informatikkforskning. (.pdf - 18 KB).

 6. Dag Sjøberg, Tore Dybå, Reidar Conradi, Christer Gundersen og Per Morten Hoff: "Derfor trenger Norge mer IKT-forskning", s. 24, Computerworld, 3. des. 2010.
  Første motkronikk til startkronikk 19. nov. 2010 i Computerworld om Informatikkforskning. (.pdf - 13 KB)

  Se startkronikk av Geir Horn, Gunnar Hartvigsen, Morten Dæhlen, Terje Fallmyr, Aurélie Artnzen, Olav Lysne, Kjell Bratbergsengen og Andras Prinz:> "Informatikkforskning - grunnleggende for moderne samfunnsvikling", Computerworld, s. 30, 19. nov. 2010   (.pdf - 16 KB).

 7. Reidar Conradi: "Epost-brev til journalist Bjørkeng i Aftenposten om Internett og opphavsretter", 10. juli 2009 ang. hans artikkel i Aftenposten søndag 5.7 2009 om Bibliotekenes Nemesis, (epost-brev, 3s i .html).
 8. Pål Afstad Haug, Reidar Conradi, og Bård Krogshus - NTNU og IKT-Norge: "Pressemelding om den "skjulte" IKT-sektoren i Norge med 50 000 fagfolk", Computerwold av 26. sept. 2008. (.doc).
  Basert på "Haugs masteroppgave ved NTNU, juli 2008: Den skjulte IKT-bransjen i Norge - En Empirisk undersøkelse", 20 July 2008, 131 p. (1300 KB .pdf).
  Veileder: Bård Krogshus, Faglærer: Reidar Conradi.
 9. Reidar Conradi: "IP- og IPR-reglement ved NTNU - kampen om kunnskapen", Universitetsavisa, 11. sept. 2008 (.html).
 10. Reidar Conradi: "IP-rettigheter ved NTNU - la alt være åpent!", Universitetsavisa, 3. juli 2008 (.html, 2p), rev. 30 aug. 2008 (.html).
 11. Reidar Conradi: "IP- og IPR-reglement ved NTNU - kampen om kunnskapen", Universitetsavisa, 11. sept. 2008 (.html).
 12. Reidar Conradi: "IP-rettigheter ved NTNU - la alt være åpent!", Universitetsavisa, 3. juli 2008 (.html, 2p), rev. 30 aug. 2008 (.html).
 13. Reidar Conradi: "Publiseringsnivå per faggruppe ved NTNU", Universitetsavisa, 23. april 2008, (.html).
 14. Reidar Conradi og andre: "Debatt om elektronisk publisering vs. papirtidsskrift, spesielt i den amerikanske dataforeningens (ACMs) tidsskrifter", Universitetsavisa, 1. mars 2008, (.html).
 15. Reidar Conradi: "Åpent brev til statsrådene Djupedal/Hanssen om forskerinnvandring", Universitetsavisa, 20. des. 2006, (.html).
 16. Reidar Conradi: "NTNUs planer om nest best i verden: mål uten midler", Universitetsavisa, 22. mars 2006, (.html).
 17. Reidar Conradi: "Adresseavisens ekstra spørreundersøkelse om NTNU-samlokalisering: avlys eller boykott", Universitetsavisa, 20. mars 2006, (.html).
 18. Reidar Conradi: "Læringssenter - foreldet i nettets tidsalder", Universitetsavisa, 13 mars 2006. (.html).
 19. Reidar Conradi: "FRIDA: fremdeles problemer", Universitetsavisa, 30. des. 2005 (.html).
 20. Reidar Conradi og Sari Hakkarainen: "Hold på utenlandske studenter i Norge!", Aftenposten, 21. des. 2005 (.html).
 21. Reidar Conradi: "Skriver I Karle, til tross for Frida?", Universitetsavisa, 19. des. 2005 (.html).
 22. Reidar Conradi: "Datalinja på NTNU og prosjektledelse", Byavisa, Trondheim, 30. juli 2005 (.html). Tilsvar til artikkel om samme emne i Byavisa, 6 juli 2005.
 23. Reidar Conradi and Sari Hakkarainen: "Norskkurs og arbeidstillatelse for utenlandske master/dr.studenter", Universitetsavisa, NTNU, 29. juni 2005 (.html fra Universitetsavisa) (.html, original).
 24. NTNU: "Høringsuttalelse om Forskningsrådets planlagte VERDIKT-program", x IME-fakultetet, NTNU, 7. juni 2005 (.doc).
 25. Kjell Bratbergsengen og Reidar Conradi: "Høringsuttalelse om Forskningsrådets planlagte VERDIKT-program - faglig, volum og generelt", IDI, NTNU, 7. juni 2005 (.doc).
 26. Reidar Conradi, NTNU og Per Morten Hoff, IKT-Norge: "Øk IKT-forskningen!", debattinnlegg i Adresseavisen, fredag 3. juni 2005 (innsendt 28.5 2005) (.doc).
 27. Reidar Conradi: "Universitetsressurser til IKT-fag og MN-fag i 2004", Internt notat, IDI, NTNU, 2. mai 2005. (.doc).
 28. Reidar Conradi: "Åpent brev til Kristin Clemet om Forskningsmeldingen", Adresseavisen, 20. april 2005. (avisversjon i .html)   (originalversjon .html)   (lang versjon .html).
 29. Reidar Conradi: "NTNU-samling: Byutvikling, tverrfaglighet, eller ...", Innlegg i Universitetsavisa ved NTNU, 28. jan. 2005 og i Adresseavisen 18. feb. 2005. (.html).
 30. Reidar Conradi: Om NTNU samlokalisering - "Nett-opp" NTNU!, Innlegg til Universitetsavisa ved NTNU, 22. des. 2004 og i Adresseavisen 3. jan. 2005 (.html).
 31. Reidar Conradi: Norsk IKT-sektor -- stort potensial for vekst, argumentsamling per 18. okt. 2004. (.html)
 32. Reidar Conradi: "Åpent brev om realfag til undervisningsminister Kristin Clemet", innsendt til Aftenposten 2. okt. 2004, 1 s., ennå utrykt 22.10. (.doc)
  Underlagsmateriale av undervisningsstatistikk, per 5. okt. 2004, 9 s. (.doc)
 33. Reidar Conradi: Industriell Software Engineering - ytterligere innspill til VERDIKT-programmet, 11. okt. 2004 (til Forskningsrådet), 3 s. (.doc)
 34. Reidar Conradi: "IT-overskridelser kan begrenses", ComputerWorld Norge, fredag 11.6 2004. (CW-arkiv, .html)
 35. Reidar Conradi og Kjell Bratbergsengen: "Kommentarer til Tveito-utvalgets FoU-plan (Forskningsrådet)", IDI, 9 mars 2004, 17 s. (.doc-- 304 KB)
 36. Reidar Conradi: "How to identify best practices? - empiri and system development", SPIKE / Abelia theme conference, 39 p., Klækken hotell, 26-27 Nov. 2003 (.ppt -- 274 KB).
 37. Reidar Conradi: "Introduction on Empirical Software Engineering - ESE", 2 June 2003, made for a PhD course at UiO/NTNU. (.ppt -- 96 KB)
 38. Per Morten Hoff, IKT-Norge og Reidar Conradi, NTNU: "IT er viktig for Norge", innlegg i Aftenposten, 23.12.2002. (.html)
 39. Reidar Conradi og Kjell Bratbergsengen, IDI; Sølvi Silset, Jenter og data-prosjektet / IDI; Rigmor Austgulen, Medisin, ex-prorektor NTNU: "Jenter og Data-prosjektet: suksess pga. jentekvotering", ReadMe-avisen til Abakus (foreningen til datastudentene ved NTNU), nr. 5, 4. årgang, nov. 2002 - se http://www.abakus.ntnu.no/readme/pdf/readme0502.pdf.
 40. Reidar Conradi: "IKT: Omprioritering i lys av FoU- og utdanningskapasitet, møte med NFR/NT på NTNU", 7.5.2002. (.ppt -- 1793 KB)
 41. Reidar Conradi et al.: IDI-pressemelding 10 april 2002: "Fortsatt stort behov for dataspesialister i Norge". (.pdf)   (.doc -- 33 KB)
  See also NTNU's external net bulletin: http://universitetsavisa.ntnu.no (entry of 10.4.02).
 42. Reidar Conradi: "Statusrapport for IDI, NTNU -- Norsk fagråd for informatikk, Bodø, 20 Nov. 2001", Innlegg på årsmøtet i fagrådet 20.11 og som panelintroduksjon 21.11 om informatikkundervisning og -pensum, Norsk Informatikk konferanse '2001 (NIK'2001), 20-22 Nov. 2001, Bodø, 7 lysark. (.pdf -- 2.0 MB)   (.ppt -- 95 KB)
 43. Reidar Conradi: Panelinnlegg på IKT-Norges Nytenkningsseminar for A/S Norge, 1. okt. 2001, Oslo: "IT-satsing i Norge: utilstrekkelig og ikke troverdig". (.ppt -- 55 KB)
 44. Reidar Conradi: "Mer penger i kassen for IT-fagene", 26 april 2001, Universitetsavisa, NTNU. (.html)
 45. Per Morten Hoff, IKT-Norge og Reidar Conradi, NTNU: "Fremdeles stor mangel på dataspesialister", 5 april 2001, Aftenposten. (.html).
 46. Reidar Conradi: "Et nytt IT-fakultet ved NTNU", 15. Feb. 2001, Universitetsavisa, NTNU. (.html)
 47. Reidar Conradi: brev til finansminister Karl Erik Schjøtt-Pedersen, 8. jan. 2001 om "IT-satsing i Norge". (.html)
 48. Reidar Conradi: "Norsk FoU-status innen IT: Programmer og prosjekter", IDI-planleggingsseminar, 8-9. jan 2001, Bårdshaug hotell, 18 lysark. (.pdf).
 49. Reidar Conradi: "Recent trends and activities around Software Process Improvement", Årlig IT-PRO seminar arrangert av IKT-Norge/ITF, Park hotell, Sandefjord, 22-23 nov. 2000, 40 lysark. (.pdf -- 9.4 MB)   (.ppt -- 450 KB)
 50. Morten Dæhlen (tidligere områdedirektør i Forskningsrådet): "IT-kompetanse for framtiden", 20.9 2000 i Dagsavisen. (Dagsavisen-arkiv??, .html)
 51. Reidar Conradi: "Den nye Nettverksøkonomien -- Keiseren er død, og klærne er nye" svarkronikk 19.9 2000 i Adresseavisen til M. Dæhlens kronikk 23.6 i Aftenposten (skrevet 21.7, men ikke inntatt tidligere). (Adressa-arkiv??, .html)
 52. Roar Arntzen (SINTEFs adm.dir.): "Keiserens nye klær", leder på side 3 i GEMINI som er fellesavis for SINTEF/NTNU, sept. 2000 (no. 4/2000). (Gemini-arkiv, .html)
 53. Morten Dæhlen (tidligere områdedirektør i Forskningsrådet): "Den nye økonomien -- Keiserens nye klær?", kronikk 23.6 2000 i Aftenposten. (Forskningsråd-arkiv??, .html)
 54. Reidar Conradi: "Det trengs langsiktig IT-satsing: fire spørsmål til Jagland", Dagsavisen, s. 2, 11. juni 1999, et svarinnlegg til Thorbjørn Jaglands innlegg om IT-Fornebu 5. mai. (.html)
 55. Reidar Conradi: "Presentasjon av IDI, tanker om nasjonal IT-satsing", 23. april 1998, revidert 4. sept. 1998, 88 lysark. (.html)
 56. Reidar Conradi: "Kvinner og data -- status og mulige tiltak", siste utgave 24. april 1997, 32 lysark. (.html)
  Se Prosjektet "Jenter og data" for mer oppdatert informasjon.

IT articles by colleagues:

 1. Arne Sølvberg, NTNU: "IT i norsk utakt", 3. okt. 2000, avisinnlegg. (.html)
 2. Arne Sølvberg, NTNU: "Øredøvende taushet om realitetene i norsk IT-utdanning", 11. mai 2000, avisinnlegg. (.html)

General IT stuff by other authors:

 1. Timothy Lethbridge: "What Knowledge is Important to a Software Professional", IEEE Computer, May 2000, pp. 44-50. (.pdf)
 2. Forskningsrådets IKT-Forum: "Strategi for IKT-forskningen i Norge", v1.1 per 28.9.2001, 68 s. (.pdf -- 383 KB)
 3. Scratch: (.txt)

This file: http://www.idi.ntnu.no/~conradi/IT-debate/index.html.


Reidar.Conradi@idi.ntnu.no
Last modified: Sat Sep 8 20:14:23 MEST 2012