Fra Universitetsavisa, 20. mars 2006

Reidar Conradi, IDI, NTNU: Adresseavisens ekstra spørreundersøkelse om NTNU-samlokalisering: avlys eller boykott

Jeg har sjelden blitt mer perpleks enn da jeg fredag ettermiddag 17.3 fikk Adresseavisens invitasjon til å delta i en separat spørreundersøkelse om mulig NTNU-samlokalisering. Denne kommer i forkant av NTNUs egen undersøkelse om samme emne, planlagt i første uke av april.

Samlokaliserigsplanene har forårsaket mye intern debatt, og NTNUere fatter lett mistanke om motivene bak en slik ekstra undersøkelse. F.eks. hvor er NTNU-ansattes epostadresser hentet fra (åpner dette opp for ukontrollert spam i fremtiden)?, hvem har formulert spørsmålene og hvilke saker ønskes belyst (dvs. hvilke premisser er lagt)?, hvem får tilgang til datamaterialet i ettertid?, og - ikke minst - når skal resultatene offentliggjøres ift. NTNUs planlagte undersøkelse? Den siste dekker forøvrig også studentene.

Oppsummerert: Det virker som Adresseavisen |nsker å bli aktør og ikke bare rapportør i alt dette. Jeg synes derfor at Adresseavisen burde avlyse sin spørreundersøkelse. Og jeg ber mine NTNU-kollegaer om å boykotte undersøkelsen hvis dette ikke skjer.

- Reidar Conradi, Inst. for datateknikk og informasjonsvitenskap

http://www.idi.ntnu.no/conradi/IT-debate/adressagallup-20mar06.html