Professor Reidar Conradi, NTNU Tel. 918.97029

Trondheim, 11 juli 2005 (trykt i Byavisa 30 juli 2005)

Datalinja på NTNU og prosjektledelse

Det er et oppslag i Byavisa 6. juli om at NTNUs datalinje har for lite fokus på ledelse. Det hevdes også at to av tre IT-prosjekter er en fiasko, med henvisning til en undersøkelse ved Simula-senteret i Oslo.

1. IT-prosjekter og fiaskoer

Flere internasjnale undersøkelser av komplekse ingeniørprosjekter (i romfart, oljeutvinning og IT-utvikling) indikerer en gjennomsnittlig kostnadsoverskrivelse på ca. 1/3. Dette er noe helt annet enn at "to av tre IT-prosjekter" er fiasko. Ja, dette illustrerer bare en større risiko ved å lage noe ganske "nytt", i motsetning til veibygging som anvender mer standard og forutsigbar teknologi.

I en undersøkelse ved Simula-senteret over norske IT-prosjekter i 2004 fant man nettopp en slik overskridelse på 1/3, men at offentlig sektor hadde ca. 70% overskridelse. Det siste skyldes antakelig spesielle organissjons- og anbudsprosesser i offentlig sektor. Men overskridelser betyr ikke nødvendigvis tapte penger eller kansellerte prosjekter - bare at man bommet på budsjettet. Kanskje var det ikke mulig å gjøre dette billigere, jfr. overskridelsene på Statoils gassterminal på Melkøya ved Hammerfest?

2. Undervisning i prosjektledelse ved datalinjen på NTNU

Det er egne emner (kurs) i generell prosjektledelse ved NTNU, og det er lite aktuelt å lansere egne "data"-varianter av disse. For datastudenter har vi derimot lagt inn relevante metoder for prosjektgjennomføring som del av flere obligatoriske emner, ikke minst i en rekke prosjektarbeider.

I det obligatoriske emnet "Kundestyrt prosjekt" for 4. data skal studentene - i samarbeid med en ekstern kunde - lage et prototyp datasystem ut fra forhandlede spesifikasjoner med kunden. Studentene arbeider i tre måneder i grupper på 6-7 studenter (til sammen over 2000 timeverk), altså under meget realistiske forhold. Første leveranse i dette prosjektet er en komplett prosjektplan med tilhørende kvalitetsplan og aktivitetsplan, og med tids- og innsats-anslag. Vi bruker her velprøvde, industrielle teknikker i samarbeid med Statoil, som faktisk er "innleid" for å holde kurs.

Totalt har datalinja ved NTNU antakelig mer prosjektarbeid enn noe annet IT-studium i Norge. Selvsagt kan alt forbedres, og her har vi en kontinuerlig dialog med norsk IT-industri.

- reidar conradi