Reidar Conradi, Inst. for datateknikk og informasjonsvitenskap
29. 12. 2005

FRIDA: fremdeles problemer (i Universitetsavisa 30. des. 2005)

Jeg henviser til mitt innlegg 19.12 og svarinnlegg 23.12 fra Arild Søntvedt. Det siste svaret inneholder ikke mye konkret om det jeg kommenterte. Dvs. at den ulogiske og dupliserte registeringen av konferansartikler antakelig kommer til å fortsette. Dvs. at en konferanseartikkel må registreres både som tidsskriftpublikasjon (noe som er helt ulogisk og der tid og sted for konferansen faller ut) og som "muntlig" foredrag. Men hvem orker å lage to innslag, der det sistnevnte virker helt overflødig? Det er heller ikke mulig å legge inn kryssreferanser mellom to beslektede innslag.

Det enkleste er jo at et "Vitenskapelig foredrag" også blir registrert med ISSN- og/eller ISBN-nummer, dersom foredraget/artikkelen er fagfellevurdert og trykt i godkjent "proceedings". I tillegg bør man kunne krysse av for om det har vært holdt en muntlig presentasjon, eventuelt ha dette som standardverdi.

For å forenkle alt dette, foreslår jeg heller å lage en helt ny kategori, kalt "Konferanseartikkel", som tar inn i seg alt ovenfor.

Mitt råd: søk råd hos de som skal bruke systemet før dette lages.

- reidar

http://www.idi.ntnu.no/~conradi/IT-debate/frida-30des05.html