Reidar Conradi og Sari Hakkarainen, IDI, NTNU, Trondheim, 29. juni 2005
( .html fra Universitetsavisa 29. juni 2005)

Norskkurs og arbeidstillatelse for utenlandske stipendiater

Etter avlagt master/dr.grad er slike kandidater meget ettertraktet arbeidskraft. Mange har heller ingen ambisjon om å "kaste bort tid" på å lære seg et "marginalspråk" som norsk, når de likevel sikter mot et engelsktalende land eller arbeidsfellesskap etter endt studium.

Det har vært mange lovnader fra politikere om at det bli lettere for utenlandske akademikere, spesielt fra ikke-EØS land, å få jobb i Norge. Men det ser ikke ut til at regelverk og praksis signaliserer at slike personer er ønsket på det norske arbeidsmarked. Ja, man gjør sitt beste for å nekte dem videre oppholdtillatelse så snart de er ferdige med sin utdanning. I USA er det derimot vanlig å gi nyutdannede utlendinger (fra bachelor- til PhD-nivå) ett års automatisk oppholdstillatelse for å kunne søke seg jobb.

Forslag til reviderte regler:

  1. Regeleverk og praksis endres, slik at det blir mye lettere å få arbeids- og oppholdstillatelse etter endt akademisk studium i Norge.
  2. Som et strakstiltak gis kandidater som er ferdige med sin master- eller dr.grad ett års arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Slike kandidater, norske og utenlandske, blir ofte tilbudt kortvarige engasjementer og vikariater i en overgangsfase. Det er derfor viktig at de kan ta midlertidige jobber uten for stor forsinkelse av byråkratiske grunner.
  3. De norske høgskolene og universitetene må oppfordre til å tilby "nivå-2" norskkurs, før en utenlandsk master- eller dr.student starter sitt studium. Deretter kan vedkommende ta "nivå-3" påbygg i det følgende halvår som deltidsstudium. Alt dette må selvsagt være frivillig. Uansett må ekstra finansiering etableres som et spleiselag mellom de berørte parter (grunnenhet, lærested, styresmakter), og kapasiteten på eksisterende norskkurs må utvides.
  4. Det må gis klare signaler om at vi (nasjonen, arbeidslivet og lærestedene) ønsker slik norsktalende arbeidskraft. Det vil gjøre slike studenter mer nyttige som f.eks. undervisningsassistenter under oppholdet i Norge. Studentene vil også selv kunne ha større glede og nytte av oppholdet ved at blir sosialisert på en tettere måte.

- Reidar og Sari,
reidar.conradi@idi.ntnu.no and sari.hakkarainen@idi.ntnu.no

Denne filen: http://www.idi.ntnu.no/~conradi/IT-debate/norskkurs-29jun05.html