I Universitetsavisa 22. mars 2006

Reidar Conradi: Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap:

NTNUs planer om nest best i verden: mål uten midler

Rektor har lansert målet om NTNU skal bli blant de ti beste tekniske universitetene i Europa - innen 2020 (?). Men da må vel budsjettet ganges med to eller tre, evt. må ekstern forskningsfinansiering 10-dobles?

Nedenfor har jeg tatt med noen nøkkeltall for NTNU og noen av de beste universitetene som en sammenlikning. Rangeringen av universitene er tatt fra Times Higher Education Supplement (THES), slik dette har vært referert i Universitetsavisa. Selve dataene er tatt fra web, og det tas forbehold om feiltolkede data.

Så vennligst juster ambisjonene. Luftslott avler ikke respekt.

- reidar

http://www.idi.ntnu.no/~conradi/IT-debate/ntnu-nestbest-22mar06.html