Reidar Conradi: "Læringssenter - foreldet i nettets tidsalder", Universitetsavisa, 13 mars 2006

Det har vært litt diskusjon om det foreslåtte læringssenteret i forbindelse med mulig samlokalisering av NTNU.

Min første reaksjon var at dette var en snedig måte å "bruke" en mulig framtidig bevilgning til Universitetsbibliotek på Dragvoll. Men uavhengig av mulig budsjett-taktikkeri, virker dette som en merkelig løsning. På de stedene der "læringssenter" påstås å virke (Sheffield, muligens BI og HiO i Oslo) ligger alle studentarealene innenfor samme bygningskropp. Dette er ikke tilfelle ved NTNU. Enhver med erfaring i trøndersk klima vet at gange utendørs ikke alltid er å anbefale.

Min hovedinnvending er at dette må være gårsdagens løsninger. Ja, i Internettets tidsalder og med installert høyhastighetsnett over hele campus og deler av byen, virker dette som en helt utrolig ide. Det er mye enklere og billigere å transportere informasjon enn mennnesker. Verdens boklige lærdom fordobles hvert 10. år. Dette betyr at halvparten av kunnskapsmengden (fra etter 1995) allerede ligger på nettet. Ja, det tar meg kortere tid å finne min kollegas telefonnummer ved søk blant Googles 10 milliarder web-dokumenter, enn ved søk i den lokale telefonkatalogen. Ambisiøse innskanningsprosjekter - som det til Google selv, Gutenberg i Europa og Runeberg i Skandinavia - vil gjøre over 90 prosent av den resterende boklige informasjonen (dvs. fra før 1995) lett tilgjengelig.

Rask og billig nett-teknologi har endret arbeidsmønstre. De siste 10 år har jeg ikke vært innom mitt lokale fakultetsbibliotek. Og studentene sitter overalt og arbeider - og i synkende grad i universitetets auditorier, grupperom og datalab'er. Nettet muligjør desentralisert samarbeid 24 timer i døgnet.

Jeg ser derfor ikke poenget med et sentralisert læringssenter, ei heller fysisk samlokalisering av NTNU. Bruk pengene til NTNUs hovedområder: undervisning, forskning og formidling - ikke til nye bygninger og indirekte til lokale bygg- og anleggsfirmaer. Nettet er allerede tilgjengelig: bruk det.

Reidar Conradi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
13. mars 2006