Reidar Conradi og Sari Hakkarainen,
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap,
NTNU, NO-7491 Trondheim

Hold på utenlandske studenter i Norge! - Aftenposten, 21. des. 2005

Fagfolk. Aftenposten hadde 22. november en reportasje om at "Fagfolk ikke vil jobbe i Norge". Utenlandske fagfolk tiltrekkes ikke akkurat til Norge, noe som har mange årsaker. Dette til tross for at det er innført en årlig innvandringskvote på 5000 "spesialister". Av denne har kun 700-800 vært benyttet i de to siste år.

Vårt forslag er heller å gi utenlandske master- og doktorstudenter i Norge automatisk tilbud om 1-2 års arbeids- og oppholdstillatelse etter endt studium, slik som i USA. Nå blir slike personer nesten "sparket ut av landet" etter endt studium. I antall vil ikke dette dreie seg om mer enn 300-400 kandidater i året, så det er ingen stor fare for masseimmigrasjon.

Hvis man i tillegg kunne tilby og ekstrafinansiere norskkurs for slike studenter, ville sjansen for en norsk yrkeskarriere øke betraktelig. Nå har utenlandske master- og doktorstudenter i Norge ofte bare ett hovedmål - å få seg en god jobb i et engelsktalende land etterpå. Å lære seg norsk ses på som en unyttig investering. Dette burde kunne endres - til fordel den enkelte student, og for norsk næringsliv og samfunn.

- reidar og sari