Fra Dagens næringsliv den 3. okt. 2000:

IT i norsk utakt

Av Professor Arne Sølvberg, Inst. Datateknikk og Informasjonsvitenskap, NTNU

(MERK: Ufullstendig tekst: ...)

Norges bunn-plassering når det gjelder it-produksjonens andel av bruttonasjonalproduktet, er "en konsekvens av en villet politisk utvikling", ifølge professor Arne Sølvberg ved NTNU.

Han legger til: "For omkring 15 år siden ble det i Norge startet et ambisiøst handlingsprogram innen IT. Nye arbeidsplasser kom ikke umiddelbart i tilstrekkelig antall, og politikere og byråkrati fikk kalde føtter. De stoppet programmet etter to-tre år, nesten før det hadde kommet i gang. I de etterfølgende sju-åtte årene var IT et ikke-tema i norsk forskningspolitikk. Maktapparatet hadde brent fingrene sine. For eksempel var IT ikke nevnt som et interessant område så sent som i 1996 i Norges forskningsråds strategiplan."

Sølvberg legger til at .. "vi i 1997 våknet opp til en voldsom mangel på kompetent IT-personale. Men vi har likevel bare pratet - og lite gjort" (Dagens Næringsliv 03.10.2000).