pwd

Fremdeles stor mangel på dataspesialister

I debattspalten i Aftenposten, 5 april 2001.

Av generalsekretær Per Morten Hoff, IKT-Norge og professor Reidar Conradi, NTNU.

Det er forvirrende overskrifter i avisene. På den ene siden prognoser med stort behov for dataspesialister. På den andre siden kursras på børsene, oppsigelser og konkurser i enkelte selskaper innen informasjonsteknologi (IT).

IT-markedet og IT-aksjene trengte åpenbart en justering. Men vi skal ikke gi IT skylden for økonomiens konjunkturskifter og aksjespekulasjon. Realitetene er at IT-sektorens omsetning i Norge har vokst med 11% per år i 1995-99, med 8% i 2000, og antagelig det samme i år (Kilde: SSB). IT-sektoren er nå Norges 3de største næring, etter olje/gass og annen industri. Årsomsetningen ligger på over 200 milliarder kr med 100 000 sysselsatte. Mankoen på IT-spesialister i Norge var beregnet til 8000 siste år, økende til 40 000 i 2004 (som virker noe høyt). EU hadde en manko på 800 000 i fjor, med prognose på 2 mill. i underskudd i 2003. USA kan oppvise lignende tall.

At det nå roer seg litt i IT-sektoren, er bare sunt. Det betyr at hvertfall hver tredje utlyst IT-stilling kan bli besatt med fagfolk, og ikke hver fjerde? Tilsvarende vil en avgangskandidat fra universiteter og høgskoler kanskje bare få sju jobbtilbud istedenfor ti?

Til landets 19-åringer kan vi kort si: velkommen som IT-student og til et spennende yrke! NTNU har f.eks. et eget "Jenter og data" program.

Sist endret 1. mai 2001, Reidar Conradi