Til: Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep.
0030 Oslo

Fra: professor Reidar Conradi
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk
NTNU i Trondheim
Telefon 73.593444, conradi@idi.ntnu.no

IT-satsing i Norge

Godt nytt år, og takk for debatt på ITFs konferanse den 12. okt. siste år på Gardermoen SAS Radisson hotell.

Jeg fremførte der bl.a. argumentet om at 50.000 norske IT-spesialister tjener 100.000 kr mer per år enn de burde pga. mangel på arbeidskraft. Dette betyr 5 mdr. kr på årsbasis (et tilsvarende resonnement kan gjøres for legene).

Et annet argument i samme bane er at ifølge tall fra den amerikanske PITAC-rapporten fra feb. 1999 ( President's Information Technology Advisory Committee ) går 1% av USAs BNP tapt pga. IT-systemer som aldri kommer til anvendelse ("dead before or after delivery"). Selvsagt skyldes ikke dette bare mangel på IT-kompetanse, selv om sistnevnte er en medvirkende faktor.  Overført til norske forhold snakker vi om nærmere 15 mdr. kr.

Mangel på IT-fagfolk kan derfor gi store, negative tall. I tillegg kommer redusert eller dårligere næringsvirksomhet pga.  mangel på slike fagfolk.

Ifølge SSB vokste norsk IKT-sektor med 11% per år i fireårsperioden 1995-1999, med et omsetningsvolum på 182 mrd. kr i 1999. Bare olje/gass og annen industri er større. Over 1000 nye firmaer er registrert i 2000 i Brønnøysund-registeret.

Det er ellers til undring at de tre best betalte fotballstjernene i Norge tjener like mye til sammen per år (100 mill kr.) som det Forskningsrådet totalt bruker til grunnleggende IT-forskning.

Jeg vedlegger to avisinnlegg fra den siste tiden:
   Reidar Conradi: Den nye nettverksøkonomien, Adresseavisen 19.9.2000 (.html) .
  Arne Sølvberg: IT i norsk utakt, Dagens Næringsliv, 3.10.2000 (.html) .

Vennlig hilsen

Reidar Conradi

Vedlegg

CC: ITF, IKT-Norge, fakultet og rektorat ved NTNU, IDI, IE/NT-områdene i Forskningsrådet

Addendum: Svar fra Finansministeren 16. jan. 2001

AD. IT-SATSING I NORGE

Viser til brev av 08.01.01 om IT-sasing i Norge med vedlegg.

Jeg takker for svaret og interessante innlegg!

Med hilsen

Karl Erik Schjøtt-Pedersen