Reidar Conradi: Own articles on general issues in other media

 1. Reidar Conradi: "Lyntog i Norge -- nødvendig og ikke så dyrt!" (1s i .html), utkast NTNU, 1. aug. 2010, innsendes senere til debatt@aftenposten.no.
 2. Reidar Conradi: Kraftledningen Sima-Samnanger: legg den 5 km lengre inn i landet (1s i .html), innlegg i Dagens Næringsliv, 29. juli 2010.
 3. Reidar Conradi: "Noen forslag om oppgradering av busstilbud i Larvik-regionen" (1s i .html), leserbrev innsendt Østlandsposten fra hytte i Brunlanes, 26. juli 2010.
 4. Reidar Conradi: "Dobbeltspor i Østfold og Vestfold før 2025? - noen spørsmål til statsråd Kleppa", (1s i .html), NTNU, 15. mai 2010, innsendt til debatt@vg.no uten å bli trykt og til journalist bjorn.haugan@vg.no.
 5. Reidar Conradi: "Lyntog i Norge - ja, selvsagt!", NTNU, notat av 2. april 2010 (3s i .html)     (3s i .doc).
 6. Reidar Conradi: "Lyntog i Norge i vår tid? - Epost-brev av 20.7 2009 til journalist Pål Hellesnes i Klassekampen med kommentar til hans artikkel Kjører om ti år fra 17.7 2009". (epost-brev på 3 s. i .html).
 7. Reidar Conradi: "Kommentar om høyhastighetstog i Norge ifm. nasjonal transportplan 2010-2019, kalt NTP" - St.meld. nr. 16 (2008-2009) av 13. mars 2009. internt notat, NTNU, 12. mai 2009, 11 p. (.html)   (.doc).
 8. Reidar Conradi: "Et karbonnøytralt Norge vs. økt oljeproduksjon: Et spørsmål til statsministeren", Aftenposten, 24 januar 2008 (.html).
 9. Reidar Conradi: "Åpent brev til Erik Solheim og Åslaug Haga om klimapolitikk", Universitetsavisa, 19. nov. 2007 (.html fra Univ.avisa)   (brev på 1p med vedlegg på 7p - .doc).
 10. Reidar Conradi: "Tanker på NHOs klimateknologikonferanse i Trondheim" (ikke fremført), under UKA07 ved Studentersamfundet i Trondheim, 18. okt. 2007 (.doc).
 11. Reidar Conradi: "Tallord og anglisismer", Språkteigen, NRK P2, søndag 28. mai 2006, kl 0930 (.html).
 12. Reidar Conradi: "Kraftunderskudd og fortjenesten til kraftselskapene", Adresseavisen, 16 mai 2006 (.html).
 13. Reidar Conradi: "Bellona - fra miljøvern til kraftsosialisme", Adresseavisen, 13 mars 2006 (.doc).
 14. Reidar Conradi: "Abu Ghraib vs. 'SUCK ME beautiful' - Opptaksprøvene i Abakus nok en gang", kommentar til forsiden i nr. 4/2005 av readme, avisen til datastudentene ved NTNU; innsendt 17. okt 2005 (.html)
 15. Reidar Conradi: "Bellona: fra miljøvern til kraftsosialisme", Under Dusken, avisa til Studentersamfundet i Trondheim, nr. 12, 27. sept. - 10. okt. 2005, s. 24-25.
 16. Reidar Conradi: "Fra Abu Ghraib-fengselet til Abakus sine opptaksprøver", ReadMe-avisen til Abakus (foreningen til datastudentene ved NTNU), nr. 4, 6. årgang, okt. 2004 - se http://www.abakus.ntnu.no/readme/pdf/readme0404.
 17. Reidar Conradi: "Torturisten i oss alle", Adresseavisen, mandag 21 juni 2004.
 18. Reidar Conradi: "USAs hykleri" (i Irak), Innlegg på MOM-siden i Dagsavisen, 27.2 2003.
 19. Reidar Conradi: "Oslobadene er for dyre!", Innlegg i i Aftenpostens Aftenmummer, juli 2000.
 20. Reidar Conradi: "Norsk gasskraft: gal bruk av norsk gass", Innlegg i Under Dusken, organet til Studentersamfundet i Trondheim, aug. 1996.

A minimal blog:

 1. Reidar Conradi: "Ubesvart brev til Narvesen om sikkerheten ved rullegardner", Trondheim, 24, mars 2008.

Reidar Conradi
Last modified: Sun Aug 1 13:26:37 MEST 2010

This file: http://www.idi.ntnu.no/~conradi/gen-debate/index.html