Reidar Conradi: Kraftunderskudd og fortjenesten til kraftselskapene

I Adresseavisen, 16. mai 2006.

Det er stor bekymring for framtidig knapphet på elektrisk kraft, ikke minst i Midt-Norge. Samtidig har kraftselskapene milliardoverskudd. Statkraft hadde i første kvartal en omsetning på 5,253 milliarder kroner og et overskudd på 4,404 milliarder kroner. Nettselskapene hadde 10 milliarder kroner i overskudd de første to månedene i 2006.

Alle disse selskapene har hovedsaklig offentlige eiere. Så kan ikke eierne sørge for at disse gigantfortjenestene i større grad brukes til sikre framtidig kraftforsyning, f.eks. ved å utnytte biomasse og solenergi, etablere nye kraftverk, modernisere gamle sådannne, og tilsvarende med overføringslinjer? Videre må det investeres i og gis insentivmidler for energiøkonomisering: temperaturkontroll, tidsbrytere, varmepumper, varmevekslere, husisolering osv.

En kommentar til mulig gasskraftverk på Skogn. Bør ikke dette heller ligge inne i fjellet vest for Trondheim by, slik at kjølevannet kan brukes i det eksisterende fjernvarmenettet i Trondheim? Ellers sløser man bort halvparten av energien - og må brenne dobbelt så mye gass.
Tilføyd 22.5.06: Gitt et gasskraftverk på 5 Twh snakker vi om 3 milliarder kroner årlig ved salg av fjernvarme, gitt 60 øre per Kwh.

- reidar conradi

http://www.idi.ntnu.no/~conradi/gen-debate/elkraft-16mai06.html