Reidar Conradi
NTNU, 7052 Trondheim
tel. 918.97029

Et karbonnøytralt Norge vs. økt oljeproduksjon: Et spørsmål til statsministeren

Klimaforliket i Stortinget forplikter Norge til å bli "karbonnøytralt" innen år 2030. Samtidig har StatoilHydros konsernsjef Helge Lund annonsert at hans foretak vil kjempe i første rekke for å bidra til at verdens energiforbruk kan øke med over 50% til 2030 - i tråd med det Internasjonale energibyråets etterpørselsprognoser. Dette kan ikke bety annet enn ytterligere økt forbruk av fossile brensler og tilhørende CO2-utslipp.

Dette rimer ikke for meg. Kan statsministeren avklare StatoilHydros rolle i Regjeringens klimapolitikk?

- reidar

File: http://www.idi.ntnu.no/~conradi/public_html/gen-debate/klima-sporsmal-aftp-24jan08.html