Trondheim, 24. mars 2008
													 
Reidar Conradi          
Skule Bårdsøns gate 11
7052 Trondheim, mobil 918.97029

Til: Narvesen Trondheim Torg
   Kongens gt 11
   7013 Trondheim

cc: Trondheim Torg, senterleder
  Kongens gt 11
  7013 Trondheim

cc: Arbeidstilsynet
  P.b. 4368 -- Hospitalsløkken
  7417 Trondheim

  Kollisjon med metallgardin på Narvesen, Trondheim Torg,
  lørdag 22.3.08, ca. kl l600 (ved stengetid påskeaften)
-------------------------------------------------------

Jeg var i denne Narvesen-kiosken like før stengetid denne lørdagen
(påskeften) for å kjøpe noen sjokolader. Dette tok knapt et par
minutter. På vei ut av kiosken, samme vei som jeg kom inn, skallet jeg
imidlertid panna i mot en nedsenkende metallgardin, som fungerer som
en ytterdør for kiosken. Metallgardinet var i ferd med å bli senket
av en kvinnelig ekspeditør vhja. noen knapper, og var på det
tidspunktet omtrent 15 cm nedsenket.

Jeg er 190 cm høy, og hadde ikke metallgardinet vært litt elastisk og
jeg hadde hatt lue på meg,
hadde jeg vel blitt slått rett i bakken. Det var helt umulig for meg å
oppdage et metallgardin på vei nedover, men kun 15 cm på vei og
akkurat da stillestående. Hadde gardinet vært nedsenket 30-40 cm,
hadde jeg jo sett det. Jeg hadde som sagt kommet inn samme vei like
tidligere, og regnet derfor ubevisst med "klar bane".

Ingen lyd-, lys- eller annen alarm var aktivert (som ved ryggende
biler), ei heller kom det en muntlig advarsel fra ekspeditøren, ei
heller hørte jeg en lyd fra metallgardinet som nok stod stille på
dette tidspunktet - kanskje ekspeditøren så meg komme og
midlertidig stoppet nedsenkingen, men uten at jeg oppfattet det?

Som et strakstiltak foreslår jeg at nedre kanten på metallgardinet
males knallgult på begge sider, samt at ekpeditøren muntlig varsler til
kundene inne kiosken når metallgardinet skal senkes. På noen
måneders sikt foreslår jeg en lyd/lysalarm, som burde kunne
installeres av flere forretninger på Trondheim torg.

Det kan tilføyes at jeg har en gammel whiplash-skade som absolutt ikke
likte "slaget" i panna - med tilhørende muskelstivhet i nakken og
midlertidig, redusert fingerførlighet.


          Vennlig hilsen
						 
          Reidar Conradi

This file: http://www.idi.ntnu.no/~conradi/gen-debate/narvesen-24mar08.html.


Reidar.Conradi@di.ntnu.no
Last modified: Fri Jul 18 17:20:26 MEST 2008