Reidar Conradi: "Noen forslag om oppgradering av busstilbud i Larvik-regionen", leserbrev innsendt Østlandsposten, 26. juli 2010

Date: Mon, 26 Jul 2010 16:26:10 +0200 (MEST)
From: Reidar Conradi 
to: leserbrev@op.no
cc: Reidar.Conradi@idi.ntnu.no

                  Trondheim, 27. juli 2010
Reidar Conradi   
Skule Bårdssøns gt 11
7052 Trondheim, mobil 918.97029

Til: leserbrev@op.no (Østlandsposten)
Fra: Reidar.Conradi@idi.ntnu.no

Noen forslag om oppgradering av busstilbud i Larvik-regionen.

1. Forbindelsen mellom Larvik og nye E18.

  Vi har hytte på Brunlanes og slektninger i Arendal, og ønsker å
  kunne reise Larvik-Arendal t/r med kollektive transportmidler.

  Ved å prøve nettsiden til NSB får vi en forslag på tog
  Larvik-Arendal via Drammen og Kongsberg, og med reisetid på seks og
  en halv time). Dette er bare helt utrolig!
  (Det har ingenting å gjøre med reparasjonsarbeidene
  til NSB på strekningen Oslo-Drammen denne sommeren.)

  Hva så med buss til Arendal, men Sørlandsbussen passerer nå uten
  stopp i Larvik på den nye E18 vest for byen. Ved å ringe
  ruteopplysningen i Vestfold på nummer 177, får jeg foreslått
  Ringdalskrysset som viser seg å være en veiskulder på E18, 10 km
  nord for Larvik. Det er ikke en gang et buss-skur der, og flere
  bussjåfører i Larvik vet ikke hvor dette er.
  Det er flere hundre meter å gå til nærmeste bensinstasjon, 
  som kan fungere som "adresse" for henting med drosje.

  177-svareren foreslår også Fokserød. Her er det hvertfall
  buss-skur, men stedet ligger over 20 km nord for Larvik, dvs. over
  40 km omvei for oss.

  Forslag 1: Lag en offisiell buss-stopp på E18 ved Farriseidet.

  Her er det allerede avkjørsler fra E18 både for nordgående og
  sørgående trafikk. Avstanden herfra til Larvik jernbanestasjon der
  de lokale bussene stopper, kan ikke være mer enn 2 km. Så hvis man
  satte opp to buss-skur og lot noen av bybussene i Larvik ta seg en
  tur innom Farriseidet 2-3 ganger i timen, hadde man løst
  adkomstproblemet for fjernbuss til og fra Larvik på en effektiv og
  antakelig meget billig måte.

2. Buss-adkomsten til Torp trenger oppgradering.

  Siden vi bor i Trondheim, er det fristende å ta direkte fly
  Værnes-Torp t/r. Vi kan selvsagt ta pendelbussen fra Torp flyplass
  til Torp jernbanestasjon og tog derfra, eller omvendt. Et bra tilbud!

  Men busstilbudet til og fra Torp er forvirrende. Telemarksbussen
  (Seljord-Tønsberg) kjører innom både Larvik jernbanestasjon og Torp
  flyplass - og motsatt - omtrent hver time. Igjen bra!
  Men den direkte nettbussen Stavern-Oslo t/r går
  ikke innom verken Fokserød eller Torp.
  Sørlandsbussene stopper på Fokserød, men ikke på Torp.
  Lavprisekspressen stopper på Fokserød og antakelig også på Torp
  (før krevdes det forhåndsbestilling).
  Det fins imidlertid ingen skyttelbuss mellom Fokserød og Torp.
  Drosje fra Sandefjord (?) for å bli kjørt i 3-4 km virker litt
  dumt, men med 20-30 kg bagasje kan det være nødvendig.
  Uansett: en bedre koordinering mellom busselskapene etterlyses!

  Forslag 2: Utvid veien Fokserød-Torp med to ekstra kjørefelt kun
  for kollektivtrafikk, ett i hver retning. Da kan alle de nevnte
  bussene stoppe både på Fokserød og på Torp, så en egen skyttelbuss
  trengs ikke. Med litt velvilje fra næringsbyggene på strekningen
  Fokserød-Torp burde en slik "dobbeltsporet" vei kun for busser og
  drosjer kunne la seg realisere på 1-2 år. Og på Torp skulle det
  være plass nok til en egen busstasjon.

  Kanskje kunne man også få en dobbeltsporet veitunnel mellom
  flyplassen og jernbanestasjonen - og videre mot f.eks. Sandefjord?
  Nåværende skyttelbuss mellom Torp flyplass og jernbanestasjon er
  vel uansett bare et (nyttig) strakstiltak.
    - vennlig hilsen, Reidar Conradi

Reidar.Conradi@idi.ntnu.no
Last modified: Sun Aug 1 13:07:29 MEST 2010