Innlegg i i Aftenpostens Aftenmummer, juli 2000

Reidar Conradi: "Oslobadene er for dyre!"

Det har vært en rekke skriverier den siste tiden om den varslede stengningen av halvparten av Oslobadene. Det meste om den helsemessige og sosiale betydningen av badene har allerede vært nevnt i tidligere leserinnlegg. Jeg vil likevel si at jeg er forundret over at byens myndigheter ikke ser badene som en del av velferdstilbudet til byens innbyggere og andre. I de fleste andre europeiske land er det en selvfølge at det fins mange og rimelige offentlige bad, ute og inne. Prisene er heller ikke avskrekkende -- rundt 30 kroner for en voksenbillett. Noen eksempler fra siste år: 15 finske mark (Olympiastadion i Helsinki, åpent fra 7 til 21 hver dag), 25 danske kroner, 5000-8000 italienske lire, rundt 8 Dmark, 60 østerriske skilling, osv. Det er meg ubegripelig at Oslo kommune fra 1. januar i år tar 58 kroner for en voksenbillett til badene, altså det dobbelte av hva det koster i sammnliknbare land. At besøket da faller, burde ikke komme som en overraskelse for noen. Dette så vi forrige gang man skulle "spare" panger på badene for nesten 10 år siden. Jeg vil også minne om at Frognerbadet sannsynligvis kommer til å forbli stengt i hele sommer, så badetilbudet i august kan bli heller skrantent. Det snakkes om at Norge trenger utenlandsk arbeidskraft. Da burde man også gjøre velferdstilbudet mer tillokkende for alle? Så Oslos myndigheter har fremdeles mulighet til å ta til fornuft.

File: http://www.idi.ntnu.no/~conradi/gen-debate/oslobadene-jul2000.html.
Lagt inn 19. okt. 2004., Reidar Conradi