Reidar Conradi: "Kraftledningen Sima-Samnanger: legg den 5 km lengre inn i landet" - Dagens Næringsliv, 29. juli 2010

From: Reidar.Conradi@idi.ntnu.no
To: debatt@dn.no

Dagens Næringsliv hadde 24.7 et inserat av statsminister Stoltenberg om den planlagte kraftledningen, pluss en tosiders kommentar fra avisen selv. Kraftledningen vil føre 420 kV, bli på 92 km, er anslått å koste 900 millioner kroner og ha fullføring i 2012.

Etter å ha sett litt på kartskisssene som følger de offisielle saksdokumentene, burde det ikke være vanskelig å unngå linjespenn over de tre aktuelle fjordarmene på nordsiden av Hardangerfjorden. Det dreier seg om Osafjorden, Granvinfjorden (som vil bli mest berørt) og Fyksesund.

Alternativt forslag: Hva hvis man forlenger kraftlinjetraséen i starten ved å gå 4-5 km nord for Osa, og så gå parallelt med den vedtatte traséen vestover ut mot Samnanger, men tilsvarende lengre inn i landet? En slik trasé vil, etter hva jeg kan "måle", bli maksimalt 6-7 km lengre enn den nettopp vedtatte linjeføringen. Jeg kan ikke gi noe oppjustert prisanslag på dette, men rent proporsjonalt vil det koste 70 millioner kr mer, pluss kostnader med reviderte planer og fornyet saksbehandling.

Et paradoks til slutt: Den planlagte Hardangerbrua vil være et langt større visuelt inngrep i Hardangernaturen enn denne kraftledningen.

Vennlig hilsen

Reidar Conradi, Skule Bårdsøns gate 11, 7052 Trondheim, mobil 918.97029.

Fil: http://www.idi.ntnu.no/~conradi/gen-debate/sima-kraftledning-29Jul10.html.


Reidar.Conradi@idi.ntnu.no
Last modified: Sat Jul 31 14:49:28 MEST 2010