Reidar Conradi: Tallord og anglisismer

I Språkteigen, NRK P2, søndag 28. mai 2006, kl 0930

1. Manglende bruk av "ett" som tallord.

Ofte støter jeg på setninger i aviser som "et av mange tiltak er ...".
Her skal vel tallordet "ett" brukes og ikke den ubestemte artikkel "et"?

2. Unødvendige anglisismer, spesielt i media.

cover (norsk: omslag - det het da det for 20-30 år siden?),
research (forarbeid, stoffinhenting - svensk: faktagransking),
coach (lagleder, rådgiver, trener),
mail (e-post),
deadline (tidsfrist),
trailer (ettertekst?),
straight (greit),
computer (datamaskin),
og masse mer.

- reidar conradi

http://www.idi.ntnu.no/~conradi/gen-debate/spraakteigen-28mai06.html