To: debatt@vg.no, bjorn.haugan@vg.no
cc: conradi
Subject: Reidar Conradi, 15. mai 2010: Dobbeltspor i Øst/Vestfold før 2025?
--text follows this line--
IKKE inntatt i VG.

VG har et oppslag 12.5 der statsråd Kleppa "Lover lyntog innen 2025"
(dvs. innen 15 år) på hele Østlandet.
Dette vil koste over 100 milliarder kr de neste 20-30 år, noe Kleppa
unnlater å si.

Så dette står ikke til troendes, fordi løpende Nasjonal TransportPlan
bare for perioden 2010-2019 (NTP-2010) ikke har satt av nok midler.
("kun" 32 milliarder kr er avsatt til nye spor i inneværende
10-årsperiode, så dette vil ta over 30 år).

Det hjelper ikke, som Kleppa sier, at man nå skal forsere arbeidet på
strekningen Holm-Holmestand-Nykirke, når det likevel gjenstår
strekningen Nykirke-Barkåker (13 km) og Drammen-Skoger (4 km) for å få
sammenhengende dobbeltspor Oslo-Tønsberg (96 "nye" km mot dagens 105 km).

Likeledes er dobbeltspor-parsellen Haug-Fredrikstad (18 km) ikke
prioritert i NTP-2010, og forhindrer at Fredrikstad-Oslo
får sammenhengende dobbeltspor (87 "nye" km mot dagens 94 km).

Derimot foreslår NTP-2010 6,5 milliarder kr til to nye
dobbeltspor-parseller på i alt 34 km mellom Eidsvoll og Hamar, men
disse vil bety marginalt for kjøretiden. Mao. den vanlige
"klattingen".

Hvis man istedenfor hadde prioritert de nevnte to InterCity-traséene i
Vestfold og Østfold, hadde dette muliggjort InterCity-tog med 15-
minutt intervall i nesten 200 km/t på strekningene Oslo S-Tønsberg og
Oslo S-Fredrikstad (nå Norges 6. største by). Dette igjen hadde betydd
en revolusjon i reisetid for hundretusenvis av mennesker - ned mot 30
min. på begge disse strekningene. Tenk bare på Flytoget som kjører 52
km på 19 minutter (164 km/t, med toppfart på 210 km/t).

Mitt råd: Utsett de to dobbeltspor-parsellene på i alt 34 km på
Hedmarken. Bruk heller pengene (6,5 milliarder kr), og evt. litt mer,
til de tre omtalte parsellene på i alt 35 km i Vestfold og Østfold.

Jeg minner om at kjøretiden Oslo-Skien ligger på rundt 2 timer og 55
minutter i 2010. Dette er den samme som i 1975. Gamle togruter kan
være både interessant og deprimerende lesing. Med moderne tog burde
reisetiden Oslo-Skien og omvendt komme ned på 1 time!

Så kanskje statsråd Kleppa, NSB og Jernbaneverket kunne ta en
innledende prat?

Til sluttkommentar:
   Landets bilister bruker 170 milliarder kr per år på bil, gitt over
   2,6 million biler med en gjenomsnittlig årskostnad på 65 000 kr per bil.
   Så hva prioriterer vi?

Med vennlig hilsen

 Reidar Conradi, Skule Bårdsøns gt 11, 7052 Trondheim,
 mobil 918.97029.

 Se også www.idi.ntnu.no/~conradi/gen-debate/lyntog-15mar10.html

Denne filen: www.idi.ntnu.no/~conradi/gen-debate/vg-lyntog-15mai10.html
 
(16. mai 2010: korrigert året 1955 til 1975 for kjøretiden på Vestfoldbanen.)